Tromboxan A2

From WikiSkripta

Heslo
Tromboxan A2

Tromboxan A2 je derivát kyseliny arachidonové. Tvoří jej aktivované destičky při hemostáze. Patří do skupiny prostanoidů, jeho aktivovaná forma A2 způsobuje vazokonstrikci a agregaci trombocytů, narozdíl od ostatních prostanoidů, které mají účinek opačný.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4., přeprac. a uprav vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.