Tympanoplastika

Z WikiSkript

Tympanoplastika je chirurgický výkon, který se snaží o znovuvytvoření funkčního převodního systému ucha. Řadí se mezi tzv. rekonstrukční operace, což jsou operace, jejichž cílem je obnovit funkci středního ucha. V rámci sanačních chirurgických výkonů je často nutné odstranit kůstku postiženou zánětem (kladívko, kovadlinka). Takto vzniklý defekt je třeba následně chirurgicky řešit – tympanoplastika.

K tomu, abychom mohli indikovat tympanoplastiku, je zapotřebí, aby:


Klasifikace tymponoplastik
  • Tympanoplastika I: suprastruktury třmínku a manubrium kladívka jsou zachovány, zbytek středoušního převodního systému je nahrazen s využitím protézky PORP (partial ossicular replacement prosthesis).
  • Tympanoplastika II: všechny středoušní kůstky chybí, jsou nahrazeny protézkou TORP (total ossicular replacement prosthesis).

K výrobě protézek se využívá materiálů autologních (chrupavka, kost) i syntetických (plast, kovy, apod.).

Před a po tympanoplastice

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.