Uživatel:Pavel Dusek/atestace

Z WikiSkript

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Citace[upravit | editovat zdroj]

 <ref name='NeuroABR_ob'>{{Citace
 | typ = kniha
 | příjmení1 = Ambler
 | jméno1 = Zdeněk
 | příjmení2 = Bednařík
 | jméno2 = Josef
 | příjmení3 = Růžička
 | jméno3 = Evžen
 | kolektiv = ano
 | titul = Klinická neurologie
 | podnázev = část obecná
 | vydání = 2
 | místo = Praha
 | vydavatel = Triton
 | rok = 2008
 | rozsah = 976
 | isbn = 978-80-7387-157-4
 | strany = ?
}}</ref>
 
<ref name='NeuroABR_sp1'>{{Citace
| typ = kniha
| příjmení1 = Bednařík
| jméno1 = Josef
| příjmení2 = Ambler
| jméno2 = Zdeněk
| příjmení3 = Růžička
| jméno3 = Evžen
| kolektiv = ano
| titul = Klinická neurologie
| podnázev = část speciální
| vydání = 1
| místo = Praha
| vydavatel = Triton
| rok = 2010
| rozsah = 1277
| svazek = 1
| strany = ?
| isbn = 978-80-7387-389-9
}}</ref>

<ref name='NeuroABR_sp2'>{{Citace
| typ = kniha
| příjmení1 = Bednařík
| jméno1 = Josef
| příjmení2 = Ambler
| jméno2 = Zdeněk
| příjmení3 = Růžička
| jméno3 = Evžen
| kolektiv = ano
| titul = Klinická neurologie
| podnázev = část speciální
| vydání = 1
| místo = Praha
| vydavatel = Triton
| rok = 2010
| rozsah = 1277
| svazek = 2
| strany = ?
| isbn = 978-80-7387-389-9
}}</ref>

Atestační otázky z neurologie[upravit | editovat zdroj]

Obecná neurologie[upravit | editovat zdroj]

 1. Motorický systém – přehled anatomie, funkce svalu a nervosvalový přenos, reflexní míšní odpovědi. Kortikospinální dráha a syndromy z jejího poškození.
 2. Centrální řízení motoriky, anatomie a fysiologie systému bazálních ganglií a mozečku, automatické pohyby a cílená motorika. Hypokinetické a hyperkinetické syndromy, mozečkový syndrom.
 3. Systém řízení rovnováhy, držení těla a lokomoce. Poruchy stoje a chůze, pády.
 4. Somatosenzitivní systém – přehled anatomie, funkční organizace, periferní, míšní a centrální syndromy.
 5. Bolest – anatomie, patofyziologie, klasifikace klinických syndromů.
 6. Hlavové nervy, anatomie a funkce, klinické syndromy z postižení jednotlivých funkčních systémů, kmenové syndromy.
 7. Poruchy vědomí – definice a klasifikace kvantitativních a kvalitativních poruch vědomí, podklady a klinické hodnocení.
 8. Poruchy řeči a kortikálních (symbolických) funkcí
 9. Lobární mozkové syndromy. Projevy postižení frontálních subkortikálních okruhů. Syndrom nedominantní hemisféry.
 10. Mícha a míšní syndromy.
 11. Autonomní nervový systém – centrální a periferní syndromy, sfinkterové a sexuální poruchy.
 12. Anatomie a funkce komorového systému mozku, tvorba, normální a patologické složení mozkomíšního moku, poruchy cirkulace likvoru, syndromy likvorové hypertenze a hypotenze, mozkový edém, meningeální syndrom.
 13. Zobrazovací metody: RTG, CT, MR – principy vyšetření, indikace, normální a základní patologické nálezy na obrazech hlavy, mozku, páteře a míchy. Rtg, CT a MR angiografie, ultrazvuková diagnostika - principy vyšetření, indikace, normální a základní patologické nálezy na obrazech krevního zásobení mozku a míchy.
 14. Neurogenetika: Mechanismy dědičného přenosu a jeho poruch, základní klasifikace geneticky vázaných poruch, principy, metody a indikace genetické diagnostiky.
 15. Neuroimunologie: Principy funkce imunitního systému, klasifikace a mechanismy autoimunitních chorob, principy, metody a indikace imunologických vyšetření.
 16. Neuropsychiatrie a klinická neuropsychologie: Definice a základní projevy deprese, úzkosti, deliria, psychózy, kognitivní dysfunkce a demence. Principy, metody a indikace neuropsychologického vyšetření.
 17. Neurofarmakologie: Principy nervového přenosu, neuromediátory, receptory. Základní třídy neurofarmak, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky.
 18. Fyzioterapie a léčebná rehabilitace: Základní principy, indikace a postupy u jednotlivých podskupin neurologických onemocnění.

Speciální neurologie[upravit | editovat zdroj]

 1. Ischemické cévní příhody mozku a míchy, trombózy splavů, venózní ikty.
 2. Mozkové hemoragie, subarachnoidální krvácení, intrakraniální hematomy.
 3. Nitrolební a míšní nádory.
 4. Úrazy mozku, míchy a periferních nervů.
 5. Epilepsie a epileptické záchvaty.
 6. Poruchy spánku.
 7. Bolesti hlavy, kraniální neuralgie, neuropatická bolest.
 8. Infekce nervového systému.
 9. Roztroušená skleróza a další autoimunitní onemocnění CNS.
 10. Alzheimerova nemoc a jiné demence.
 11. Parkinsonova nemoc a jiná extrapyramidová onemocnění: atypické parkinsonské syndromy, extrapyramidové hyperkinetické syndromy a onemocnění.
 12. Neurodegenerativní onemocnění mozku a míchy (vyjma Parkinsonovy a Alzheimerovy nemoci).
 13. Vývojové a kongenitální abnormality, neurogenetické a metabolické poruchy u dětí a dospělých.
 14. Onemocnění periferního nervového systému. Mononeuropatie. Polyneuropatie. Onemocnění motorického neuronu.
 15. Onemocnění kosterních svalů a poruchy nervosvalového přenosu. Svalové dystrofie, získané myopatie. Myasthenia gravis.
 16. Vertebrogenní onemocnění – bolesti zad, kořenové syndromy, syndrom cauda equina, neurogenní klaudikace, spondylogenní myelopatie.
 17. Získaná postižení nervového systému při orgánových a systémových onemocněních, karenční postižení nervového systému.
 18. Toxická, poléková a profesionální postižení centrálního a periferního nervového systému. Akutní a chronické neurologické syndromy při užívání alkoholu a drog.
 19. Akutní stavy v neurologii.