Uživatelka:ATom/Pískoviště

Z WikiSkript

CABRNOCHOVÁ, Hana. Aktuality v očkování 2015 [online]. ©2015. [cit. 2017-12-30]. <http://www.vakcinace.eu/data/files/prezentace_hradecke_dny/2015/pro-ockujici-lekare-a-studenty/cabrnochova-h-aktuality-v-ockovani-2015.pdf>.


FAIT, Tomáš, et al. Epidemiologie genitálních bradavic mezi ženami v České republice [online]. ©2010. [cit. 2017-12-30]. <http://www.hpv-guide.cz/clanek/epidemiologie-genitalnich-bradavic-mezi-zenami-v-ceske-republice>.

PETRÁŠ, Marek. Principy HPV očkování [online]. [cit. 2017-12-30]. <http://www.hpv-guide.cz/clanek/principy-hpv-ockovani>.


1. http://pravopisne.cz/2015/05/souhrnny-pravopisny-kviz/

http://pravopisne.cz/2012/08/diktat-prijimaci-zkousky-na-stredni-skolu-46/


2. https://www.wikiskripta.eu/w/Mo%C4%8Dovinov%C3%BD_cyklus_(FBLT)#


Cvičení:

  1. Úvod do problematiky dýchacího řetězce a tvorby ATP
  2. Mitochondriální elektronový transportní řetězec
  3. Elektronový transportní řetězec
  4. Redoxní potenciál + Stechiometrie
  5. Rozpojení - uncoupling
  6. Energie

Cystic fibrosis mutation database [databáze]. Poslední revize 2011-04-25, [cit. 2017-04-13]. <http://genet.sickkids.on.ca/cftr/StatisticsPage.html>.


Nekompletní citace webu. . National Institutes of Health [online]. Poslední revize 2013-12-26, [cit. 2017-04-14]. <https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/cf/causes>.


Weiss Petr a kolektiv. . Sexuologie. - vydání. Grada Publishing a.s., 2010. 724 s. ISBN 8024724928.

RNDR. PUTZOVÁ, Martina, Lubomíra PH.D., MGR. PECNOVÁ a Věra MUDR. KRUTÍLKOVÁ, et al. Cystická fibróza : Odborné články-cystická fibróza a rodičovství [online]. Poslední revize 2015-05-30, [cit. 2017-04-14]. <http://www.cystickafibroza.cz/odborne-clanky-cf-a-rodicovstvi/preimplantacni-diagnostika-cf.html>.


REDAKTOŘI WIKISKRIPT,. Cystická fibróza [online]. Poslední revize 2017-03-04, [cit. 2017-04-14]. <https://www.wikiskripta.eu/w/Cystick%C3%A1_fibr%C3%B3za>.


FILA, Libor. Farmakoterapie cystické fibrózy [online]. ©2011. Poslední revize 2010-06, [cit. 2017-04-14]. <http://www.remedia.cz/Clanky/Farmakoterapie/Farmakoterapie-cysticke-fibrozy/6-L-Zw.magarticle.aspx>.