Výplně zhotovené nepřímým postupem

Z WikiSkript

Typy výplní: inlay, onlay, overlay – slouží k rekonstrukci části korunky. Inlay, onlay a overlay patří mezi fixní korunkové náhrady.

Zhotovení[upravit | editovat zdroj]

 1.  Přímo – v ústech pacienta;
 2.  nepřímo – v laboratoři (technika CAD-CAM);
 3.  frézování pomocí NC strojů – rozhraní mezi přímým a nepřímým postupem.

Inlay[upravit | editovat zdroj]

Inlay je čistě intrakoronárně fixovaná výplň, kavity I. a II. třídy.

Onlay[upravit | editovat zdroj]

Onlay nahrazuje jeden hrbolek. Může být i součástí menších můstků.

Overlay[upravit | editovat zdroj]

Overlay je náhrada minimálně dvou (obvykle všech) hrbolků zubu. Do preparace jsou zavzaty obě okluzní plošky, které tvoří plynulý přechod k polokorunce.

Indikace[upravit | editovat zdroj]

 1. Středně velké kavity I. a II. třídy – aproximální defekt překročí cemento-sklovinnou hranici;
 2. silně zeslabené hrbolky s rizikem odlomení;
 3. výborná ústní hygiena pacienta;
 4. nízká kazivost chrupu;
 5. zdravý, nebo ošetřený parodont;
 6. funkční terapie – rekonstrukce okluzního pole (např. po endodontické terapii).
Výhody
delší životnost, lépe drží tvar – mechanická odolnost.
Nevýhody
nutné odstranit větší množství tvrdých zubních tkání.

Indikace nekovových výplní[upravit | editovat zdroj]

 • Střední a velké defekty I. a II. třídy – hlavně u premolárů (estetika);
 • překrytí endodonticky ošetřených zubů;
 • kavity V. třídy;
 • výborná ústní hygiena pacienta.

CAVE!!! CAVE při zakončení cervikálního okraje v cementu nebo dentinu není zaručeno dobré spojení!

Kontraindikace nekovových výplní[upravit | editovat zdroj]

 • Parafunkce (např. bruxismus);
 • nedostatek zbývajících zubních tkání;
 • silně zabarvené zubní tkáně;
 • příliš krátké korunky;
 • příliš malé defekty;
 • neindikovat na sponové zuby – pro retenci sponové snímatelné náhrady.

Preparace[upravit | editovat zdroj]

Kovové výplně[upravit | editovat zdroj]

Okluzní inlay[upravit | editovat zdroj]

 • Kavita I. třídy;
 • šířka kavity = max. ½ bukolinguální vzdálenosti mezi hrbolky;
 • hloubka kavity = min. 1,5 mm;
 • tvar = skříňkový, zavzaty hlavní fisury;
 • stěny lehce divergentní (3° až 6°), u hlubších kavit horní 1/3 více divergentní;
 • všechny vnitřní hrany zaoblené, dno kavity rovné, žádné podsekřiviny;
 • zkosené okluzní okraje (neprovádí se u hlubokých kavit);
 • kontakty antagonistů nikdy nesmí být na hranici výplň-zub – buď na sklovině, nebo na výplni;
 • primární preparace – válcovitý/lehce kónický diamantovaný brousek s rovným čelem;
 • mírná konicita – aby šla výplň vložit, ale aby byla zajištěna dostatečná retence;
 • finýrování stěn a dna – diamantované finýrky stejného tvaru;
 • podložka – GIC, cement s Ca(OH)2 – vyrovnání dna (po odstranění změklého dentinu) a podsekřivin.

Inlay II. třídy – dvouplošková[upravit | editovat zdroj]

 • Rozsah aproximální kavity se řídí rozsahem kariézního defektu;
 • dostatečně zrušit kontaktní plochu se sousedním zubem;
 • divergence stěn – ploché kavity asi 10° (hluboké více);
 • extenční plochy – divergence k okluzi, s vnější stěnou zubu svírají ideálně 40°;
 • gingivální schůdek – supragingiválně, šířka = min. 0,8 mm;
 • utváření okraje – aproximální část kavity + extenční plochy;
 • skříňka se zaobleným schůdkem;
 • skříňka s cervikálním zešikmením – okraje extenčních ploch nezkosit, zarovnat ručním nástrojem;
 • skříňka preparovaná brusnými disky – dnes neužívaná, příliš vysoká extenze;
 • profylaxe kazu (spáry) – preparace na zaoblený schůdek;
 • schůdková preparace se zkoseným schůdkem (zkosení 30–45°);
 • retence – okluzní preparace na rybinu – přídatné retenční prvky (kotvení pomocí čepu).

CAVE!!! CAVE vždy musí být jasně patrná hranice preparace!

Tříplošková (MOD) inlay[upravit | editovat zdroj]

 • Šířka – nesmí být větší než 1/3 vzdálenosti hrbolků CAVE! prasknutí;
 • retenční plocha je dostatečná – tyto inlaye obvykle velmi dobře drží.

Onlay[upravit | editovat zdroj]

 • Pro moláry a premoláry;
 • redukce okluzní plochy o 1 mm;
 • jako na overlay – bez schůdku, nebrousit hrbolky z vnějšku.

Overlay[upravit | editovat zdroj]

 • Pro moláry a premoláry;
 • zahájení preparace – jako na MOD inlay;
 • v okluzi zatížené hrbolky – schůdková preparace se zkosením hran;
 • schůdek – šířka 1 mm;
 • hranice preparace = ekvátor zubu (zahrneme všechny bukální a linguální fisury a rýhy – retence plaku);
 • nástroje – kónické diamantované brousky a finýrky nebo tenké plaménkové diamantované finýrky;
 • v okluzi nezatížené hrbolky – preparace plynule přechází na vnější plochu hrbolku.

Nekovové výplně[upravit | editovat zdroj]

 • Hrubá preparace – odstranění kariézní hmoty;
 • podle pravidel pro lité kovové výplně;
 • zrušit aproximální kontakt – extenční plochy, gingivální schůdek;
 • rozdíl = žádná zkosení (jen zaoblit vnitřní úhly);
 • ponechat okraje kavity dobře přístupné (hygiena);
 • hranice ve sklovině (adhezivní tmelení);
 • rozměry – okluzní kavita – 1,5 mm hloubka i šířka;
 • aproximální kavita – schůdek široký min. 1,5 mm;
 • extenční plochy nesmí svírat se zubem ostrý úhel.

Otiskování[upravit | editovat zdroj]

 • Supragingivální preparace – jen vysušit pracovní pole;
 • ekvigingivální (paragingivální) nebo subgingivální preparace – retrakční vlákno do sulku (pro udržení suchého pracovního pole a pro věrnější otisk), příp. galvanoplastika;
 • materiál: silikonové hmoty, polyétherové otiskovací hmoty.

A-silikony[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Elastomery.

Polyethery[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Elastomery.

Odlití[upravit | editovat zdroj]

 • Speciální supertvrdá sádra (denzit, IV. třídy);
 • výhodné zhotovit 2 pracovní modely – jeden pro modelaci práce, druhý pro kontrolu aproximálních ploch hotové výplně;
 • po otisku dáme provizorní výplň – nejlépe razidlovou technikou (razidlo – silikonový otisk – sejmeme ještě před preparací).

Zkouška a tmelení[upravit | editovat zdroj]

Na tmelení se používá kompozit (u keramických a plastových náhrad) a zinkoxidfosfátový cement a GIC (u kovových náhrad).

Kovové lité výplně[upravit | editovat zdroj]

 • Hrubé leštění – před zkouškou v ústech, neleštit okluzi a aproximální plošky;
 • zkouška – bez anestezie, pacient sedí (prevence spolknutí/aspirace náhrady);
 • aproximální plochy – zkouška zubní nití, proužkem matrice;
 • jak sedí v kavitě – zkouška silikonem;
  • řídkým silikonem potřeme vnitřní plochu výplně a nasadíme ji do kavity;
  • po vyndání výplně musí být vnitřní plocha pokryta rovnoměrně tenkým silikonovým filmem;
  • překážky, které jsou nepokryty (místa lesknoucího se kovu) – okluze a artikulace;
  • artikulační papír;
 • konečné vyleštění – v laboratoři, do vysokého lesku;
 • tmelení – zinkoxidfosfátový cement – odolný proti tlaku, minimální štěrbina;
  • GIC;
  • odstranění přebytků cementu, konečná kontrola okluze a artikulace;
 • životnost kovových výplní činí 10–15 let (i déle).

Nekovové výplně[upravit | editovat zdroj]

 • Odstraníme provizorium a veškeré zbytky cementu;
 • kontrola přesnosti a barvy;
 • zkouška – výplň zavádíme opatrně, bez tlaku;
 • přesnost – zkouška silikonem;
 • aproximální kontakty, okrajový uzávěr (ostrou sondou);
 • kontrola okluze se zatím neprovádí;
 • požívat kofferdam nutné absolutně suché a čisté pracovní pole !!!;
 • opracování inlayí na vnitřní straně – lepší vazba na kompozitní cement;
 • kompozitní inlaye – pískování, zdrsnění finýrkou;
 • keramické inlaye – naleptání speciální kyselinou, silanizace, větší povrch – lépe smáčivý;

CAVE!!! CAVE nesmí dojít k žádné kontaminaci retenčního povrchu !


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.
 • SVOBODA, Otto, et al. Stomatologická propedeutika : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. 1984. 392 s. 
 • KRŇOULOVÁ, Jana a Hana HUBÁLKOVÁ. Fixní zubní náhrady. 1. vydání. Praha : Quintessenz, 2002. ISBN 80-902118-9-5.
 • DOSTÁLOVÁ, Tatjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.
 • HELWIG, Elmar a Joachim KLIMEK. Záchovná stomatologie a parodontologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 1999. ISBN 80-247-0311-4.