Vak blan

From WikiSkripta

Vak blan je termín užívaný v porodnictví. Jedná se o plodové obaly obklopující fetus, ve kterých je voda plodová. Z hlediska histologie a embryologie se jedná o splynuté amnion a chorion. Tato amniochoriová membrána se kolem pátého měsíce těhotenství přikládá k okolní děložní sliznici, čímž zcela zanikne děložní dutina. Místo děložní dutiny se tedy v centru dělohy na její sliznici nachází placenta a amniochoriová membrána vyplněná plodovou vodou, tzv. vak blan.

Nezapomínejme, že máme dva typy choria. Chorion laeve, které se nachází na decidue capsularis a chorion frondosum, které je na decidue basalis (tj. placenta). Právě chorion laeve s decidou capsularis přirůstá k decidue parietalis, čímž zcela vyplní děložní dutinu.

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

SADLER, Thomas. Langmanova lékařská embryologie. První vydání. Grada Publishing a.s., Praha 2011. 414 s. ISBN 9788024726403.