Varicella a herpes zoster v těhotenství

Z WikiSkript

Herpetický virus Varicella-zoster (často značený jako VZV) způsobuje dvojí typ onemocnění. Pokud se jedná o primoinfekci tímto virem, která probíhá typicky v dětském věku, pak se jedná o výsev charakteristického exantému, který nazýváme varicela neboli plané neštovice. Kromě primoinfekce je možné, že se objeví tzv. herpes zoster neboli pásový opar, který je důsledkem reaktivace viru VZV perzistujícího po prodělané varicelle v senzorických kraniálních gangliích a gangliích zadních míšních rohů.

Varicela se projevuje typicky u dětí mladších 10 let, jen necelá 2% infekcí se projeví u osob starších 20 let. Pokud se varicela projeví v prvních třech měsících těhotenství, může vzácně vést k vrozeným vadám končetin či lebky plodu. Též se může projevit poškozením mozku plodu a rozsáhlým jizevnatým změnám na kůži. Takové projevy se označují jako kongenitální, tedy vrozené. Pokud matka onemocní varicelou mezi 20. a 36. týdnem těhotenství, pak se onemocnění u plodu neprojevuje. Pokud se varicela projeví 2-3 týdny před koncem těhotenství, pak může VZV virus transplacentárně nakazit plod. Vznikne tak novorozenecká neonatální varicela, kdy se dítě rodí již s varicelovou vyrážkou nebo se u něj tato vyrážka objeví v prvních dnech života. Onemocnění u těchto dětí je mírněno mateřskými protilátkami a proběhne zpravidla lehce. Nejvýznamnější komplikace mohou nastat, pokud matka onemocní varicelou v posledních 5 dnech před porodem, kdy již nedojde k významnějšímu transplacentárnímu přenosu mateřských VZV protilátek a průběh onemocnění novorozence bývá proto těžký a často dochází i k postižení parenchymatózních orgánů. V takovém případě hovoří o tzv. viscerální, tedy vnitřní varicele.

Herpes zoster se objevuje na celé světě, bez ohledu na roční období a v každém věku. Četnost výskytu stoupá s věkem, více než 60% onemocnění probíhá u osob starších 45 let, častěji pak u mužů. Eflorescence obsahují virus a mohou tak být zdrojem infekce, pravděpodobnost infekčního přenosu je však významně nižší než u varicely.


Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]


BARTOŠOVÁ, Drahomíra. INFEKCE VYVOLANÉ VIREM VARICELLA-ZOSTER A JEJICH TERAPIE. Interní medicína pro praxi [online]. 2008, roč. 10, no. 1, s. 31-34, dostupné také z <https://www.solen.cz/pdfs/int/2008/01/07.pdf>. ISSN 1803-5256. 

ROZSYPAL, Hanuš, et al. Doporučený postup profylaxe a léčby varicely u těhotných a novorozenců [online]. Společnost infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně, ©2018. Poslední revize 2018-07-18, [cit. 2021-06-10]. <https://www.infekce.cz/DPVaricGrav18.htm>.