Vaskulogenní impotence

From WikiSkripta

Impotence – neschopnost erekce (erektilní dysfunkce), může být psychogenní nebo organická.

Arteriogenní[edit | edit source]

Nedostatečný tepenný přítok[edit | edit source]

  • Centrální – tepenný uzávěr v aortoiliakální oblasti.
  • Periferní – tepenný uzávěr větví pánevních tepen nebo přímo tepen penisu.
  • Ostatní – tepenná poranění při zlomeninách pánevních kostí, dysplasie hlubokých tepen penisu.

Léčba[edit | edit source]

Penilní protéza
  • Rekonstrukční výkony na pánevních tepnách (endarterektomie, bypassy).
  • Nebo penilních tepnách (epigastriko-penilní bypass).
  • Při jejich selhání implantace penilní endoprotézy.

Flebogenní[edit | edit source]

  • Zvýšený žilní odtok (nedostatečná blokáda).
  • Léčba podvazem nebo embolizací žil (v. dorsalis penis, v. penis profunda).
  • Konservativní léčba vasoaktivními látkami (relaxace hladké svaloviny přívodných tepen) – prostaglandiny, papaverin, sildenafil (Viagra®) = inhibitor fosfodiesterasy.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 28.6.2010]. <http://jirben.wz.cz>.