Vonné kyseliny (1. LF UK, NT)

From WikiSkripta

(Redirected from Vonné kyseliny (1. LF, NT))

Primární látky

  • aromatické kyseliny vonné a chuťové látky,
  • hydroxykarboxylové kyseliny a chuťové látky.

Sekundární látky

  • produkty fermentace,
    • kyselina mravenčí, octová, propionová, vyšší kyseliny Ferm-kyselin.jpg,
  • produkty rozkladu sacharidů,
    • kyselina mravenčí, octová.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]