Vyšetření n. tibialis

Z WikiSkript

Anatomie[upravit | editovat zdroj]

Nervus tibialis (holenní nerv) vychází ze segment L5−S2 lumbosacrální pleteně, jedná se o jednu ze dvou hlavních větví n. ischiadicus, v plantě vydává dvě velké větve a to n. plantaris lateralis a n. plantaris medialis. Má senzitivní i motorickou složku, jedná se tedy o nerv smíšený.

Motorická inervační oblast[upravit | editovat zdroj]

Senzitivní inervační oblast[upravit | editovat zdroj]

Společně s n. fibularis communis inervuje kůži lýtka. Dále inervuje kůži plosky nohy.

Klinický obraz parézy[upravit | editovat zdroj]

Plantární flexe prstců a nohy je oslabená nebo ji nelze provést vůbec, velmi vázne inverze nohy. Pacient nesvede chůzi po špičce, při lehčím poškození nezvládá jen poskakování po špičce. Kůže plosky nohy a lýtka je necitlivá. Často nacházíme vyhaslý reflex Achillovy šlachy.

Diferenciální diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Je důležité odlišit samotnou parézu n. tibialis oproti kořenovému syndromu S1. K lézi dochází při těžkých úrazech kolenního kloubu jako je luxace nebo dislokovaná fraktura.

Častější je ovšem léze v úseku za malleolus medialis, kde může být příčinou řezná či sečná rána, zlomenina kotníku, komprese těsnou botou či sádrovým obvazem nebo chronická mikrotraumatizace a komprese pod ligamentum lacinatum. Bolest v tomto případě propaguje do planty a je bolestivá palpace za malleolus medialis (provokuje Tinelův příznak).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie :  [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vydání. Praha : Galén, c2011. ISBN 9788072627073.
  • OPAVSKÝ, Jaroslav. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0625-X.
  • MUMENTHALER, Marco a Claudio L BASSETTI. Neurologická diferenciální diagnostika. 1. vydání. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2298-6.
  • FULLER, Geraint. Neurologické vyšetření snadno a rychle. 1. vydání. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1914-6.