Vyšetření n. radialis

Z WikiSkript

Anatomie[upravit | editovat zdroj]

Nervus radialis (C5–C7) se šíří laterální stranou paže, běží sulcus nervi radialis na humeru dále na dorsum paže. Má senzitivní i motorickou složku, jedná se tedy o nerv smíšený.

Motorická inervační oblast[upravit | editovat zdroj]

Senzitivní inervační oblast[upravit | editovat zdroj]

Nervus radialis inervuje hlavně dorsální stranu předloktí a to spíše její radiální polovinu. Dále část dorsa ruky, II. a III. prst.

Vyšetření při paréze[upravit | editovat zdroj]

Zkouška sepjatých prstů[upravit | editovat zdroj]

Vyzveme pacienta, aby spojil ruce dlaní k sobě s nataženými prsty. Díky oslabení extenzorů prsty na straně parézy přepadávají do flexe.

Zkouška sevřené pěsti[upravit | editovat zdroj]

Při klasickém svírání neparetických svalů dochází při svírání do pěsti ke kompenzační extenzi v zápěstí. Vyzveme pacienta, aby sevřel ruku do pěsti, díky oslabeným extenzorům nedojde k normální extenční kompenzační reakci, nýbrž k flekčnímu držení zápěstí a až následného sevření v pěst.

Zkouška extenzorů[upravit | editovat zdroj]

Pacienta vyzveme, aby položil ruku na stůl tak, aby zápěstí a prsty byly mimo stůl a volně viseli dolů. Dále chceme, aby provedl extenzi zápěstí, MP, PIP a DIP. Díky oslabení extenzorů PIP a DIP zaujmou flekční držení nebo nezvládá extenzi vůbec.

Klinický obraz léze[upravit | editovat zdroj]

Typickým příznakem léze nervus radialis je tzv. kapkovitá ruka kdy je předloktí v mírné pronaci, ruka v zápěstí přepadává do palmární flexe, prsty i palec chabě visí dolů.

Příčiny léze[upravit | editovat zdroj]

N. radialis je nejčastěji postižen traumatem. Časté poškození nacházíme v místě sulcus nervi radialis, kdy jsou postiženy extensory ruky a zápěstí mechanismem zlomeniny nebo dlouhodobějšího tlaku např. ve spánku. Při porušení v oblasti axilly dochází k poškození funkce m. triceps brachii, často se tak stává díky útlaku nervus axillaris, spolu s poškozením dalších nervů horní končetiny.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie :  [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vydání. Praha : Galén, c2011. ISBN 9788072627073.
  • OPAVSKÝ, Jaroslav. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0625-X.
  • MUMENTHALER, Marco a Claudio L BASSETTI. Neurologická diferenciální diagnostika. 1. vydání. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2298-6.
  • FULLER, Geraint. Neurologické vyšetření snadno a rychle. 1. vydání. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1914-6.