WikiSkripta:Pracovní skupiny/Kazuistiky

Z WikiSkript

Pracovní skupina Kazuistiky se zabývá úpravou a převodem kazuistik do Wikiskript.

Členové[editovat zdroj]

Úkoly[editovat zdroj]

Převést a redakčně upravit kazuistiky z 3.LF[editovat zdroj]

 • Pokud nemáte vypracované kazuistiky, napište mi na xkozelm@gmail.com a já Vám pošlu.
 • Zpracováváte-li nějaký článek, podepište se k článku do tabulky (Pokud není v nějaké z tabulek, vytvořte novou tabulku pro daný kurs, napište do ní název článku (tak, jak je ve vypracovaných kazuistikách).
 • Máte-li pocti, že článek potřebuje další úpravy a nemůžete je udělat sami, doplňte to do seznamu.
 • Dokončíte-li redakční úpravy, napište k článku "Ke kontrole" a vložte do diskuse článku šablonu {{Zkontrolovat}}.

Převedení článků a jejich úpravy[editovat zdroj]

Kurs 1
Článek Zpracovává
1-1C: 18letá žena se zvýšenou teplotou, bolestmi v podbřišku a dysurií
1-2C: 43letá žena s horečkou, bolestmi v zádech a hypotenzí
1-3C: 6letý chlapec s horečkou, zvracením, průjmem, bolestmi břicha
1-4C: 6letá dívka s horečkou, bolestmi v krku a vyrážkou
1-5C: 19letý muž s horečkou a bolestmi v krku
1-6C: 16letý chlapec s horečkou a meningeálním syndromem
1-7C: 60letá žena s horečkou a poruchou vědomí
1-8C: 32letý muž s horečkou a bolestmi hlavy
1-9C: 52letý muž s horečkou, kašlem a dušností
1-10C: 24letý muž s horečkou, dyspepsií a ikterem
1-11C: 45letá žena s horečkou, průjmem a zvracením
1-12C: 2letý chlapec s horečkou, zvracením a průjmem
1-13C: 22letá žena s horečkou, dyspepsií a ikterem
Kurs 8
Článek Zpracovává
8-1C: Kasuistika nemocné s otoky dolních končetin
8-2C: Kasuistika nemocné s otokem horní končetiny
8-3C: Kasuistika nemocného s otoky dolních končetin a teplotou.
8-4C: Kasuistika nemocného s otoky dolních končetin
8-5C: Kasuistika dítěte s otoky obličeje a dolních končetin hotovo
8-6C: Kasuistika nemocné s otokem horní končetiny a dušností
8-7C: Kasuistika nemocného s únavou a otoky dolních končetin a břicha
8-8C: Kasuistika nemocné se symetrickými otoky kloubů horních i dolních končetin hotovo
8-9C: Kasuistika nemocné s otoky dolních končetin a obličeje
8-10C: Kasuistika pacientky s poruchou funkce ledvin a horečkou
8-11C: Kasuistika nemocného s dušností a anurií
8-12C: Kasuistika nemocného s horečkou a s následnou anurií
8-13C: Kasuistika pravidelně dialyzované nemocné s obrnami a dušností
8-14C: Kasuistika pravidelně dialyzovaného nemocného s dušností
8-15C: Kasuistika nemocného s hubnutím a zvracením
8-16C: Kasuistika nemocného s horečkou a s vyšší hladinou urey a kreatininu v séru
8-17C: Kasuistika nemocné s nejasnou příčinou poruchy funkce ledvin
8-18C: Kasuistika nemocného s vysokým krevním tlakem
Kurz 19
Článek Zpracovává
19-1C: Dušnost (bronchospasmus) a slizniční příznaky hotovo
19-2C: Opakované infekce (pneumonie) u 34leté ženy hotovo
19-3C: Artritida, kožní a renální postižení a laboratorní anomálie hotovo
19-4C: Anafylaxe hotovo
19-5C: Recidivující infekce – abscesy u malého chlapce hotovo
19-6C: Septický stav pacientky po splenektomii hotovo
19-7C: Nemocný s kašlem, hemoptýzou a renálním postižením hotovo
19-8C: 34letá pacientka s tachykardií, hubnutím, netolerancí tepla hotovo
19-9C: 20letý pacient s potransplantační lymfoproliferací hotovo
19-10C: Průjmy, anemie, nález autoprotilátek hotovo

Hledat nové kazuistiky[editovat zdroj]

 • Pokud se na nějakém Vašem semináři objeví jakákoliv kazuistika, i na tu problematiku, která je tu je již zpracovaná, neváhejte se zeptat vedoucího semináře, jestli by pro Wikiskripta danou kazuistiku neuvolnil, příp. jestli nemá kazuistiky další.

Postup převádění kazuistik[editovat zdroj]

Zdroje
 • Jako první při převádění kazuistik zkontrolujte zdroje. Stačí zadat několik vybraných vět do Googlu a sledovat, jestli nalezne větu jinde. Pokud tomu tak je (a nikdo ji neukradl od nás), zkuste text přeformulovat tak, abychom neporušovali autorská práva.
Otázky
 • Vypracované otázky, které byly určeny původně ke zkoušce, převeďte do souvislého textu.
Podotázky z patologie a patofyziologie
 • Pokud jsou ke kazuistice vypracované i otázky z patologie a patofyziologie, dejte si pozor, jestli nejsou opsané (použitá literatura je většinou uvedena).
  • Pokud jsou opsané, smažte je.
Název a zařazení
 • Ke každé kazuistice se snažte najít příslušný teoretický článek a danou kazuistiku založte jako její podstránku.
 • Jakmile převedete kazuistiku, vytvořte odkazy na Portálu kazuistiky v sekci podle abecedy (pokud má choroba synonyma, vytvořte více odkazů pod příslušným písmenem) i v sekci podle systémů.
Formální úpravy
 • Na začátek nevkládejte šablonu viz Systémové vaskulitidy/kazuistika.
 • Při vkládání uveďte v souhrnu editace Upraveno a převedeno se souhlasem autora (jméno).
 • Jako zdroj uveďte jméno autora kazuistiky.
 • Uveďte použitou a doporučenou literaturu.