WikiSkripta:Zásady komunikace redaktorů s autory

Z WikiSkript

WikiSkripta jsou z největší části založena na nadšení a dobré vůli autorů přispět svými znalostmi do společného díla. Bez altruismu by přestala fungovat. Je proto žádoucí, aby správci, redaktoři i pokročilejší uživatelé WikiSkript pomáhali autory motivovat a pozitivně naladit k práci s WikiSkripty. To platí – a dokonce je nejdůležitější – je-li třeba s autorem vyřešit nějaký problém nebo ho upozornit na chybu, kterou dělá (např. porušení autorských práv, opakovaná chyba při tvorbě článků či používání WikiSkript, zařazování nevhodných materiálů atd.).

Dobře vedená komunikace by měla naplnit pět P:

Pochvalte. Poděkujte každému autorovi za jeho dosavadní přínos WikiSkriptům. Pochvalte za to, co bylo zvláště přínosné, nebo co je nějakým způsobem pozoruhodné. Oceňte čas, který autor – nad rámec svých běžnýh povinností – WikiSkriptům věnuje. Snažte se být osobní – věnujte chvilku na prohlédnutí příspěvků autora, chvalte za konkrétní počiny a pokuste se oprostit běžných klišé. Vážený …,
ráda bych Vám jménem redakce poděkovala za výborně zpracované články, které jste v poslední době vložil do WikiSkript. Zejména na Vašem příspěvku … je vidět, že jste mu věnoval spoustu času a informace jste poskládal z velkého množství dosud roztříštěných materiálů. Skoro je mi líto, že mám zkoušku z tohoto předmětu už za sebou – mít tyto materiály před rokem při ruce, příprava by mě mnohem více bavila.
Vážený …,
s úžasem a neskonalým obdivem sleduji Vaši záviděníhodnou schopnost ve čtyři hodiny ráno sepsat pojednání o …
Popište problém. Učiňte tak věcně, výstižně a přesně. Napište nejen, jaké chyby se autor dopouští, ale také, proč to vadí. Nebuďte však příliš strozí nebo dokonce drsní – snažte se vše zjemnit formulacemi typu obávám se, mohlo by vadit apod. Mám ovšem určitou obavu, zda je možné ve WikiSkriptech použít obrázek …, který jste nahrál pro článek… Tento obrázek je totiž chráněn podle autorského práva a nikde nenacházím informaci, že by autor poskytl souhlas s jeho použitím. Také označení, že je obrázek „bez licence“, jak jste při jeho vkládání uvedl, je pravděpodobně nesprávné. Jestli mohu, rád bych Vám jen velice nesměle poradil: nezdráhejte se, prosím, během malých editací používat zatržítko „Tato změna je malá editace“ (ihned pod Shrnutím editace). Dáte tím najevo, že se jedná jen o změnu pár slov, nadpisů, o opravu pravopisných chyb, apod. V historii změn se pak správcům a redaktorům WikiSkript mnohem lépe orientuje. Jedná se tedy o užitečné označení editace, jinak zde samozřejmě také platí známé rčení wikiklasika: „Není malých editací.“
Poraďte, jak vše vyřešit. Optimální je ukázat vzorové řešení podobné situace, nebo odstranit část chyb za autora a výsledek použít jako příklad. Pokud máte od autora souhlas s použitím uvedeného obrázku, pošlete mi o tom prosím zprávu, nebo (ještě lépe) souhlas pošlete mailem na redakce@wikiskripta.eu. V opačném případě je potřeba takový souhlas získat. V první řadě je třeba najít na autora kontakt a napsat mu; mnozí autoři jsou rádi, slouží-li jejich dílo studentům, a – ač to není jisté – je značná naděje, že se svou žádostí uspějete. Budete-li potřebovat, ráda Vám pomohu dopis pro autora připravit. Pokud ovšem souhlas nezískáme, nezbude než obrázek odstranit, případně nahradit jiným. V tomto případě zapracováno již do předchozího odstavce.
Povzbuďte. Ujistěte autora, že jeho přínos pro tvorbu WikiSkript rozhodně převyšje dobné nedostatky, které jeho práce má. Vyjádřete přesvědčení, že se jistě brzy zbaví počáteční nejistoty. Povzbuďte jej k další tvorbě. Věřím, že Vás touto formalitou příliš neotrávím. Kontaktuji Vás ostatně především ve Vašem zájmu, neboť právně jste zodpovědný za použití zmíněného obrázku a odpovídáte za případnou škodu, která by jeho zveřejněním ve WikiSkriptech vznikla. Každopádně doufám, že tuto drobnost rychle vyřešíme a že budete i nadále vkládat kvalitní příspěvky. Děkuji a přeji Vám neutuchající touhu dále příspívat do WikiSkript!
Nabídněte další pomoc. Zdůrazněte, že v případě pochyb či nejistoty jste ochotni s řešením problému pomoci. Uveďte, jak autor může kontaktovat Vás a případně i další členy wiki-týmu. Ujistěte autora, že jakékoliv dotazy k provozu a používání WikiSkript jsou vítány. Upozorněte na relevantní kapitoly v nápovědě (a zvažte, zda nápověda nemá být upravena nebo doplněna). Prosím, podívejte se také na stránku WikiSkripta:Autorské právo, kde najdete další informace o tom, co smí a co nesmí být do WikiSkript vloženo. Pokud byste měl jakékoliv pochyby, nebo pokud bych Vám mohla jakkoli pomoci, neváhejte mě prosím kontaktovat. Stačí odpovědět na této diskusní stránce, nebo mi napište do mé diskuse (odkaz), popřípadě pošlete mail přes formulář (odkaz). Kdykoliv také můžete vložit dotaz na stránku WikiSkripta:Ptáte se nebo napsat na redakční e-mail redakce@wikiskripta.eu.

S pozdravem (podpis)

V případě potřeby se mi prosím neváhejte ozvat. (podpis)