Základní diagnostická vyšetření v hematoonkologii

Z WikiSkript

Mezi základní vyšetření v diagnostice hematologických malignit patří:

krevní obraz;
cytologické vyšetření kostní dřeně – myelogram;
  • při leukémii je pro stanovení dg. dostačující aspirace ze sternální punkce + cytologické hodnocení;
histologické hodnocení kostní dřeně;
  • zisk krevního válečku trepanobiopsií;
  • přínosnější při procesech, nepostihujících uniformně celou dřeň (maligní lymfom, myelom, metastázy);
flow-cytometrické vyšetření periferní krve + kostní dřeně;
  • metodou průtokové cytometrie lze detekovat klonální proliferaci kterékoli řady + dle exprese CD Ag na těchto bb. stanovit dg.
průkaz lymfadenopatie;
  • sonografie periferních uzlin;
  • CT mediastinálních + abdominálních uzlin;
  • PET/CT;
průkaz infiltrace orgánů;
  • nejcitlivěji pomocí MRI.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • DÍTĚ, P., et al. Vnitřní lékařství. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-496-6.