Získané deformity krku (plastická chirurgie)

Z WikiSkript

Mezi získané deformity v oblasti krku řadíme z hlediska plastické chirurgie zejména deformující jizvy kůže krku – estetické poškození + omezení pohybu hlavy.

Kompletní kontraktura[upravit | editovat zdroj]

  • vždy provést úplnou excizi jizvy jako prevenci další kontraktury
  • defekt kryjeme kožními štěpy / kožními laloky (akromiocervikální lalok, tubulizovaný lalok z břicha, volné laloky)
  • po stranách Z-plastiky, hlava se fixuje, dlaha 6 měsíců

Limitovaná kontraktura[upravit | editovat zdroj]

  • řešíme Z-plastikou / kožními posuny či štěpy


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • MĚŠŤÁK, Jan, et al. Úvod do plastické chirurgie. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2005. 125 s. ISBN 80-246-1150-3.