Zdravotní a sociální charakteristika populace dětského věku

From WikiSkripta

Zdravotní charakteristika[edit | edit source]

K nejzávažnějším problémům dětského věku patří faktory zvyšující mortalitu (úmrtnost) dětské populace – hlavně úrazy a otravy.

Mortalita (úmrtnost)[edit | edit source]

Kojenecká mortalita[edit | edit source]

První rok života je vysoce specifický, lze konstatovat, že v tomto období je hlavní příčinou smrti asfyxie, resp. hypoxie, která může být způsobena jak závažnými odchylkami v dýchacím systému, tak v systému kardiovaskulárním. To je často spojeno s nižším gestačním věkem při porodu, nízkou, resp. velmi nízkou porodní hmotností, vrozenými vývojovými vadami apod. Některé vady nelze detekovat prenatálně, projeví se až po porodu, některé jsou a některé nejsou slučitelné se životem. První rok života je rokem „životaschopnosti“ jedinců.

Mortalita v kategorii 1–14 let[edit | edit source]

Od jednoho roku života po celé dětství, dospívání, adolescenci i počátek produktivního věku jsou nejčastější příčinou smrti úraz nebo otrava. Ve věkové kategorii 1–14 let se udává, že ročně zemře v průměru 200–230 dětí na úraz a otravu. Na všechny ostatní příčiny smrti necelé tři stovky dětí. Podíl úrazů a otrav na úmrtnosti se s věkem zvyšuje.

Morbidita (nemocnost)[edit | edit source]

Nejčastějším onemocněním dětského věku je zubní kaz. Následují onemocnění dýchacího traktu – především horních cest dýchacích. V prvním roce věku ještě průjmová onemocnění. Svou problematiku sehrávají i úrazy.

Zvyšuje se podíl:

 • alergií (podle různých zdrojů 25–30 % dětí trpí nějakou formou alergie);
 • nadváhy až obezity (naše populace v Evropě patří na přední místa);
 • ortopedických odchylek – vadného držení těla a plochých nohou;
 • výrazně přibývá dětí v ambulancích dětských psychiatrů;
 • dětí s LMD, s poruchami chování, vzdělávacími poruchami apod.;
 • přibývá násilí, jasně se projevuje vliv médií a počítačových her;
 • závažně postižených dětí po úrazu či otravě.

Sociální charakteristika[edit | edit source]

„Sociální nůžky se rozevírají“ – zvětšují se rozdíly mezi chudými a bohatými, přibývá dětí žijících pod úrovní životního minima (cca 5 % rodin), řada rodin není schopna se o dítě postarat ze sociálních a ekonomických důvodů, zvyšuje se stres a neklid, přibývá psychosociálních problémů.

Rizikové faktory pro další zdravotní stav[edit | edit source]

 • věk – novorozenci, kojenci, adolescenti, staří lidé (blíže samostatná otázka);
 • prenatální – genetika, VVV;
 • natální – porod klešťový, vakuumextraktorem, císařský řez, komplikace při porodu, porodní hmotnost, nízký gestační věk.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • Přednáška „Zdravotní a sociální charakteristika populace dětského věku“, doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze.