Čerstvě zmražená plasma (pediatrie)

Z WikiSkript

Čerstvě zmražená plazma

Čerstvě zmražená plazma (FFP, fresh frozen plasma) musí být stejnoskupinová, univerzálním dárcem plazmy je skupina AB (v praxi se většinou podává univerzální AB plazma bez nutnosti testování, neboť je často požadavek na urgentní podání). Konzerva obsahující plazmu oddělenou z jedné darované plné krve obsahuje normální hladiny stálých faktorů srážlivosti v plazmě, albuminu a imunoglobulinů. Hladina f. VIII tvoří > 70% hladiny v čerstvé plazmě. Největší využití je u pacientů se závažnou krvácivou diatézou, u kterých dříve nebylo diagnostikováno krvácivé onemocnění. Výhodou je právě široký ”záběr” v obsahu koagulačních faktorů.


FFP musí být stejnoskupinová, univerzálním dárcem plazmy je skupina AB.

Indikace a kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

indikace
 • krvácení u pacientů s deficitem koagulačních faktorů V a IX nebo pokud nejsou k dispozici koncentráty deficitních faktorů (ff. II, VII–X),
 • DIC ve fázi konsumpce,
 • TTP.

Mezi obsoletní indikace dnes patří volumexpanze a imunoterapie. Volumexpanze není indikovaná (vyjma hemoragické příčiny), neboť bezpečnější je podávání krystaloidů a syntetických koloidů. Při septickém šoku paušální podávání plazmy rovněž není vhodné. V indikaci imunoterapie jsou dnes již dostupné purifikované imunoglobuliny.

kontraindikace
 • plicní edém,
 • kardiální dekompenzace,
 • deficit IgA,
 • DIC bez léčby základní příčiny.

Aplikace a dávkování[upravit | editovat zdroj]

 • pro aplikaci plazmy je univerzálním dárcem dárce krevní skupiny AB, univerzálním příjemcem je nemocný krevní skupiny 0,
 • nemocný 0 -> konzerva 0 nebo A nebo B nebo AB,
 • nemocný A -> konzerva A nebo AB,
 • nemocný B -> konzerva B nebo AB,
 • nemocný AB -> konzerva AB.
dávkování
 • obvyklá dávka při hypokoagulačních stavech je 10−15 ml/kg,
 • při volumexpanzi (dnes se používá pouze v indikaci hypovolémie z hemoragické příčiny) 20 ml/kg.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • HAVRÁNEK, Jiří: Hemoterapie. (upraveno)

Související články[upravit | editovat zdroj]