Venózní trombózy

From WikiSkripta

(Redirected from Žilní trombóza)

Hluboká žilní trombóza, levá noha

Vznikají při hyperkoagulačních stavech nejrůznější etiologie (bakteriémie, sepse, nádorová onemocnění, těhotenství a šestinedělí, DIC (diseminovaní intravaskulární koagulopatie), kolagenózy, traumata, …), dále mohou navazovat na lokální infekci (sinusitis, otitis media). Nejčastěji bývají postižené sinus sagitalis superior, sinus transversus a sinus cavernosus.

Bolest hlavy je nejčastějším příznakem, typicky se akcentuje břišním lisem. Často se rozvíjí syndrom nitrolební hypertenze a z fokální ischemie, která vzniká při poruše žilní drenáže, rezultuje řada zánikových i iritačních příznaků.

Trombóza sinus cavernosus — kruté bolesti za okem a v oku, případně v jeho okolí, nastříknutí spojivky, která může vyhřezávat před bulbus, edém papily, hemorrhagie na očním pozadí. Porucha vízu až slepota.

Trombóza sinus transverus — bolest má často maximum v oblasti mastoideálního výběžku. Klinicky dominuje syndrom nitrolební hypertenze, temporální symptomatika. Je riziko rozvoje temporálního konu.

Trombóza sinus sagitalis superior — často se objevují fokální motorické epileptické záchvaty, později parézy a následně rozvoj nitrolební hypertenze.

Diagnóza: MRI AG, angiografie.

Závažný stav s vysokým rizikem smrti nebo trvalých následků.

Terapie: heparinizace s následnou warfarinizací. Na neurochirurgii event. lokální trombolýza cestou v. jugularis do sinus transverus a sinus sagitalis superior. [zdroj?]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Literatura[edit | edit source]