Amenorrhoea

From WikiSkripta

Amenorea je vynechání menstruace (minimálně dvou cyklů) u ženy v období pohlavní zralosti. Fyziologická je amenorea v období dětství, těhotenství, laktace a v postmenopauzálním období.[1]

Dělení dle doby vzniku
 1. Primární amenorea:
  • pokud se menarché nedostaví do 15. roku věku;
  • příčiny – hlavně organické – ageneze dělohy, porucha kanalizace Müllerových vývodů, hypoplázie rodidel;
  • chromosomální abnormality vedoucí k dysgenezi gonád (30 %), VVV (19 %), hypothalamohypofyzární insuficience (17 %), hyperprolaktinémie (17 %);
  • ve třetině jde o genetiku – dysgeneze gonád apod.;
  • musíme odlišit tzv. kryptomenoreu – k odlučování endometria dochází, ale je zadržováno v děloze nebo pochvě, tj. při hymenálním uzávěru (hematokolpos), při cervikálním uzávěru (hematometra).
 2. Sekundární amenorea:
  • 3 měsíce a déle trvající vynechání menstruace u ženy, která dosud menstruovala;
  • nejčastější příčiny – sekundární: hypothalamo–hypofyzární (61 %), hyperprolaktinémie (18 %), ovariální poruchy (9 %), uterinní poruchy (5 %).

Dělení amenorey dle příčiny[edit | edit source]

Hypothalamická amenorea[edit | edit source]

 • Hypothalamická porucha je vůbec nejčastější příčina amennorhoey.
 1. Primární: vlivem nemoci CNS v dětství (encephalitis, meningitis), endokrinologické syndromy (Fröhlichův syndrom) – obezita, hypogonadismus, dysgeneze gonád.
 2. Sekundární: obvykle emocionální, označuje se jako stresová amenorea (byla pozorována masově během II. světové války u vězněných žen), také po nemocech CNS, po poranění, nebo součást psychiatrických syndromů.

Hypofyzární amenorea[edit | edit source]

 • Dána hypofyzární insuficiencí.
 1. Primární – nanismus, gigantismus, tumory.
 2. Sekundární – postpartální nekróza (Sheehanův syndrom), morbus Cushing aj.

Ovariální amenorea[edit | edit source]

 1. PrimárníTurnerův syndrom, Stein-Leventhalův syndrom (polycystická ovária).
 2. Sekundární – hormonálně aktivní tumor (arrhenoblastom) secernující androgeny, stavy po ovarektomii.

Uterinní amenorea[edit | edit source]

 1. Primární – důsledek ageneze dělohy a některých VVV.
 2. SekundárníAshermanův syndrom (symphysis děložní dutiny – srůsty stěn po zánětu či abrazi endometria).

Amenorea z extragenitálních příčin[edit | edit source]

Diagnostika[edit | edit source]

 1. Primární – hledáme VVV;
 2. sekundární:
  • musíme vyloučit těhotenství;
  • pečlivá anamnéza, vyšetření hormonů (gonadotropiny, estrogeny, progesteron a prolaktin), poševní cytologie, měření bazálních teplot;
  • důležité je rozlišit centrální původ a periferní – na to slouží funkční testy.

Terapie[edit | edit source]

 1. Primární: u centrálních poruch – substituční terapie;
 2. sekundární: substituční terapie;
  • pokud je zvýšen prolaktin – provedeme MR sedla, podáváme bromokryptin či lisurid.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2008. 390 s. s. 86. ISBN 978-80-7262-501-7.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČECH, Evžen, et al. Porodnictví. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1303-9.
 • Kvadruplety vypracovaných otázek podle studijních materiálů J. Beneše, L. Mikšíka, elearningu a knihy Gynekologie a porodnictví (Martius 2005).