Apikální

Z WikiSkript

Heslo

Apikální znamená směrem ke kořeni nebo u hrotu kořene zubu. Slovo apikální znamená vrcholový. V zubním lékařství je často používáno označení apikální projekce, periapikální projasnění.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2002. 488 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.