Incizální

Z WikiSkript

Heslo
Incize zubu.

Incizální znamená na řezací plošce zubu. Vyskytuje se na rozdíl od pojmu okluzální pouze na zubech od špičáku po špičák včetně. V zubním lékařství je často používáno označení incizální hrana, kaz na incizi, fraktura incize.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2002. 488 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.