Okluzní

Z WikiSkript

Heslo
Okluze zubu.

Okluzní znamená na kousací plošce zubu. Vyskytuje se na rozdíl od pojmu incizální pouze na zubech za špičákem. V zubním lékařství je často používáno označení okluzní kaz, kaz na okluzi.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2002. 488 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.