Koronární

From WikiSkripta

Heslo

Koronární znamená korunkové. V zubním lékařství je často používáno označení perikoronární vak, koronární směr.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2002. 488 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.