Barevná hodnota erytrocytu

Z WikiSkript


Heslo

Barevná hodnota erytrocytu (MCH, mean cell hemoglobin) je průměrné množství hemoglobinu v jednom erytrocytu.


Vypočítá se podle vzorce:

[math]\displaystyle{ MCH=\frac{\mbox{hemoglobin [g/l]}}{\mbox{počet erytrocytů [}\mbox{l}^{-1}\mbox{]}} }[/math]

Fyziologická hodnota MCH se pohybuje v rozmezí 28–32 pg. Nížší hodnoty bývají u hypochromních anémií, vyšší hodnoty u makrocytárních anémií

Odkazy

Související články

Zdroj

Nekompletní citace webu. ŠVÍGLEROVÁ, Jitka. Barevná hodnota erytrocytu [online]. Poslední revize 2009-02-18, [cit. 2010-11-12].