Střední objem erytrocytu

Z WikiSkript

(přesměrováno z MCV)


Heslo

Střední objem erytrocytu (MCV, mean corpuscular volume) je průměrný objem jednoho erytrocytu.


Vypočítá se podle vzorce:

[math]\displaystyle{ MCV=\frac{\text{hematokrit}}{\text{počet erytrocytů[l^-1]}} }[/math]


Fyziologická hodnota je 85±10 fl.

Erytrocyt o menším objemu se označuje jako mikrocyt, o větším objemu jako makrocyt. V krvi zdravého dospělého člověka se normálně vyskytuje určitý podíl mikrocytů a makrocytů, tento stav se označuje jako fyziologická anizocytóza. Zmnožení počtu mikrocytů se označuje jako mikrocytóza, zmnožení makrocytů jako makrocytóza. Mikrocytóza je typická pro anémii z nedostatku železa. Makrocytóza se fyziologicky vyskytuje u novorozenců, z patologických stavů je typická  pro anémii z nedostatku kyseliny listové nebo vitaminu B12.


Odkazy

Související články

Zdroj

ŠVÍGLEROVÁ, Jitka. Střední objem erytrocytu [online]. Poslední revize 18. 2. 2009, [cit. 12.11.2010]. <http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/Střední_objem_erytrocytu>.