Cyklofosfamid

Z WikiSkript

Heslo
Cyklofosfamid

Cyklofosfamid Státní úřad pro kontrolu léčiv: cyclophosphamide je hlavným predstaviteľom oxazafosforínových cytostatik. Je nositeľom alkylačných radikálov, ktoré sa stávajú aktívne až po zmetabolizovaní v organizme. Má širokospektrý a imunosupresívny účinok. Uživa sa per os aj intravenízne. Jeho metabolit je akrolein. Dráždi močové cesty a pri dlhodobom užívaní môže spôsobiť hematúriu.


Odkazy

Použitá literatura

  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2. vydání. Praha : Triton, 2001. 520 s. ISBN 80-7254-181-1.