Cyklofosfamid

From WikiSkripta

Heslo
Cyklofosfamid

Cyklofosfamid Státní úřad pro kontrolu léčiv: cyclophosphamide je hlavním představitelem oxazafosforinových cytostatik. Je nositelem alkylačních radikálů, které se stávají aktivní až po metabolizaci v organismu. Má širokospektrý a imunosupresivní účinek. Užívá se per os i intravenózně. Jeho metabolitem je akrolein. Dráždí močové cesty a při dlouhodobém užívaní může způsobit hematurii.


Odkazy

Použitá literatura

  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2. vydání. Praha : Triton, 2001. 520 s. ISBN 80-7254-181-1.