Diskuse:Diseminovaná intravaskulární koagulace

Z WikiSkript


Scoring[editovat zdroj]

Markery degradace fibrinogenu: neměly by být Markery degradace fibrinu? --Don-giovanni 2. 7. 2010, 10:03 (UTC)

Tuším, že tam je obojí (štěpen je snad fibrin i fibrinogen). A D-dimery patří mezi FDP. Mělo by tam být nejspíš FDP: fibrinové monomery + D-dimery. Ale to je můj názor, možná si to pamatuji špatně.
edit: V tom skórovacím systému nevím, co je správně. --Karel Němec 2. 7. 2010, 10:27 (UTC)
Zdarec, v tom scoringu mají být Markery degradace fibrinu - to jsem už opravil, v těch lab. vyšetřeních by asi mělo být něco jako D-dimery a ostatní FDPs - to jsem zatím ještě neopravil - nemáte náhodou někdo přístup k českým žádankám do laboratoře co stojí na nich - nebo resp. jak se zadavá to vyš. FDPs - chtěl bych aby to v tom článku bylo tak jak se to zadává pro laborku v praxi.
Zatim čus a WikiSkriptům zdar.--Kwjetka 4. 7. 2010, 16:59 (UTC)

Název článku[editovat zdroj]

Já vím, že mnohé učebnice začaly psát slovo disseminovaný s jednoduchým es, ale mně to připadne hrubě nesprávné a zcela matoucí, zavedené někým bez jakéhokoli ponětí o původních jazycích, zakrývající tvarosloví i výslovnost – mimoto, stále lze naštěstí najít i zdroje uvádějící slovo v logickém tvaru. Znamená přeci dis-seminovaný, tj. roze-setý, jedním es končí předpona a druhým začíná kmen. Spojit dvě es do jednoho je úplně jako začít psát například rozářit namísto rozzářit či nejasnější místo nejjasnější. --Petr-Adam.jpg Petrus Adamus -- redakce WikiSkript 24. 10. 2011, 21:34 (CEST)

Teď je je otázkou, zda použít staršího (možná správnějšího) názvu, nebo se držet úzu. V pátém odstavci v článku Čeština lékařů (archiv odborného časopisu Naše řeč) na webu Ústavu pro jazyk český se mi zdá, že se autor přiklání k diseminovaný – roztroušený jako ke správné verzi. --Sidd.jpg Zdeněk Šteffek -- redakce WikiSkript 24. 10. 2011, 22:44 (CEST)
Tato záležitost bohužel nemá dobrého řešení, doporučuji však postupovat per analogiam a hlavně jednotně. Podle Pravidel se u slov přejatých zdvojená písmena zjednodušují. Děje se tak zcela běžně a ve většině případů nám to cizorodé nepřipadá. Dnes se tak prakticky nesetkáme s podobou slov annullovat (an·nullare < ad·nullare), illegální (il·legalis < in·legalis), addressa (< ad·dirigere), affekce (af·fectio < ad·fectio), dissociace (dis·sociare), dissonance (dis·sonare). Tvary diseminace (a z obdobně "problematických" také třeba disimilace, disoluce) jsou obdobné jiným běžně používaným, mají řadu (ba většinu) uživatelů a jako stylově neutrální jsou také kodifikovány a výchozí v řadě slovníkových děl (nyní držím v rukou Holuba z r. 1992). Co dosud kolísá, jsou situace, kdy se schází -kss-*, např. exsudace/exudace, exstirpace/extirpace, exspirace/expirace, a také interrupce/interupce (i když i v těchto případech jsou zjednodušené pravopisy stále běžnější).
Slova jiné provenience se namnoze chovají podle docela jiných zákonitostí. Nelze je zde probírat a jistě na to ani nemáme čas, zájemci se určitě podívají např. do Lamprechtovy Historické mluvnice češtiny (p. 99 sqq.). I v češtině ovšem ke zjednodušování dochází, a to už od dob dávných (patdesát > paddesát > padesát, češský > český).
V každém případě by WikiSkripta měla dodržovat jednotný pravopis, je-li to možné, neboť se tím zvyšuje čtivost textu, snáze se vyhledává atd. Právě proto existují pravopisná doporučení. Použití stylově neutrálních tvarů, jak je u nás zavedeno, zajistí dobrou funkci vyhledávačů - i z Českého národního korpusu vyplývá, že více uživatelů např. do Googlu zadá tvar "diseminovaný". To je důležité pro pagerank a v důsledku pak opět pro naše uživatele (najdou, co hledají). Ostatní tvary by měly být definované jako synonyma. Osobně tedy doporučuji stále se držet úzu, který byl prodiskutován již na 1. WV, dále několikrát probrán vždy s podobným výsledkem (rozsáhleji při diskusi o složených slovech s kmenem soma/t) a je obsažen ve stávajících pravopisných doporučeních.--Martin Vejražka.jpg MUDr. Martin Vejražka, PhD. -- redakce WikiSkript 25. 10. 2011, 10:36 (CEST)