Diskuse:Léčba pomocí laseru

Z WikiSkriptPřipomínky k článku[editovat zdroj]

Připomínka k obsahu[editovat zdroj]

Článek pojednává pouze o soft-laserech, u chirurgických aplikací je přístup natolik odlišný, že by bylo vhodnější jej výhledově rozpracovat do samostatného článku. Možná by bylo lépe článek vhodně přejmenovat. Navíc aplikace soft-laserů je biofyzikálně poněkud sporná, zejména pak, tedy pokud je mi známo, neexistují silné důkazy klinické efektivity. Nebylo by vhodné tedy umístit odstavec Kritika nebo třeba Kontroverze?--Formol 6. 9. 2011, 16:23 (CEST)


Dobrý den pane doktore,

jelikož je tato kapitola v portálu fyzioterapie ve složce fyzikální terapie, článek byl psán z pohledu rehabilitačního pracovníka a použití laseru pro rehabilitační účely, uznávám, že z biofyzikálního hlediska je článek naprosto nedostačující a nepřesný. Kritiku příjmám, článek přejmenuji, aby bylo jasnější, ze kterého jakého hlediska bylo na problematiku pohlíženo. Co se týče účinku laseru, z praxe mám několik kladných ohlasů použití (hlavně po starších pooperačních jizvách). O spornosti účinků nejsem natolik obeznámena, tedy Vámi navrhovaný odstavec Kritika ráda přenechám komukoliv, kdo v této oblasti má hlubší vědomosti oproti mě. --Turbínka 9. 9. 2011, 09:09 (CEST)

Protože obdobná znalost je požadována i v biofyzice, bylo by podle mého zbytečným tříštěním sil vytvářet několik článků s výrazným překryvem. K tomu účinku jen velmi stručně (momentálně nemám čas a navíc to sem až tak úplně nepatří), spíše abych předešel nedorozumění. Myslel jsem důkaz ve smyslu EBM. Ohlasy z praxe jsou velmi slabým důkazem, jejich reálná průkaznost je zejm. u výkonů s relativně malým účinkem a u stavů s velmi mírným průběhem nízká až nulová. Důvodem je jednak očekávání pacienta i terapeuta, které vede ke zkreslení vnímání, a jednak chybějící kontrola toho, jak by se stav vyvíjel bez zásahu. Za spolehlivé důkazy se pokládají dostatečně rozsáhlé a opakované klinické studie realizované způsobem, který co nejvíce eliminuje neúmyslně zkreslené vnímání. Pokud by vás tato problematika zajímala, je velmi hezky formou "pro uživatele" popsána v knize T.Greenhalgh: Jak pracovat s vědeckou publikací.--Formol 9. 9. 2011, 10:36 (CEST)