Diskuse:Viditelné světlo

From WikiSkripta


Chtělo by to najít lepší název k tomuto článku. Sousloví "Viditelné světlo" je tautologie. "Neviditelné" světlo neexistuje.
Připomínky k článku[edit source]