Dysekvilibrační syndrom

Z WikiSkript

Dysekvilibrační syndrom je komplikace dialýzy, jež se může vyskytnout u dialyzovaných pacientů jako následek rychlého snížení osmolality plazmy následkem poklesu množství močoviny v plazmě v průběhu nebo po skončení dialýzy.

Může doprovázet léčbu chronické renální insuficience, při které se hromadí dusíkaté metabolity. Močovina, jakožto neefektivní solut, se za fyziologických podmínek nepodílí na vzniku koncentračních gradientů, protože je schopna volně procházet plasmatickou membránou buněk. Komplikace vznikne jejím rychlým odstraněním z plazmy, přičem prostup skrze hematoencefalickou bariéru je pomalejší. Tím vytvoří koncentrační gradient, na základě kterého prostupuje voda do intracelulárního kompartmentu za vzniku příznaků edému mozku.

Klinické projevy[upravit | editovat zdroj]

Terapie[upravit | editovat zdroj]

Primárně je nutno předcházet vzniku samotného edému, zejména při první dialýze. Při výskytu mírných klinických projevů je nutno dialýzu zpomalit. V případe výskytu vážnějších komplikací přerušit, případně zvýšit osmolalitu plazmy (manitol).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • NEČAS, Emanuel, et al. Obecná patologická fyziologie. 3. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2009. 377 s. ISBN 978-80-246-1688-9.
  • KLENER, Pavel, et al. Vnitřní lékařství. 4. vydání. Praha : Galén, 2011. 1174 s. ISBN 978-80-7262-705-9.