Ekchymóza

From WikiSkripta

Heslo
Bilaterární periorbitální ekchymóza – brýlový hematom

Ekchymóza je skvrnkovité krvácení do kůže a sliznic vytvářející větší podkožní výron. Vyskytuje se při vaskulopatiích a trombocytopeniích. Velikostně je větší než petechie a menší než sufuze.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER, et al. Obecná patologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2011. 290 s. ISBN 978-80-7262-773-8.