Endotelin

From WikiSkripta

Heslo


Endotelin je peptid produkovaný endotelem pomocí endotelin konvertujícího enzymu (ECE) na endoteliální membráně. Zástupcem endotelinů je endotelin-1. Uvolňování endotelinu je stimulováno pomocí angiotenzinu II, ADH, trombinu, cytokinů a kyslíkových radikálů.

Účinky

Endotelin-1 působí vasokonstrikčně, podporuje fibrotizaci, buněčnou proliferaci, má prozánětlivé účinky. V srdci působí pozitivně ionotropně a chronotropně, způsobuje srdeční hypertrofii či remodelaci. Blokádou jeho receptorů (ETA či ETB) jsou tyto účinky minimalizovány. Inhibitory těchto receptorů se nazývají sentany a jsou využívány v léčbě plicní hypertenze. Při intravenózním podání vyvolá endotelin krátkodobý pokles tlaku, následuje pak přibližně hodinový nárůst tlaku.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • SLÍVA, Jiří, et al. Farmakologie. 1.. vydání. Praha : Nakladatelství TRITON, 2010. 238 s. s. 53. ISBN 978-80-7387-424-7.