Endotelin

Z WikiSkript

Heslo


Endotelin je peptid produkovaný endotelem pomocí endotelin konvertujícího enzymu (ECE) na endoteliální membráně. Zástupcem endotelinů je endotelin-1. Uvolňování endotelinu je stimulováno pomocí angiotenzinu II, ADH, trombinu, cytokinů a kyslíkových radikálů. Endotelin-1 působí vasokonstrikčně, podporuje fibrotizaci, buněčnou proliferaci, hypertrofii srdce či jeho remodelaci a má prozánětlivé účinky. Blokádou jeho receptorů (ETA či ETB) jsou tyto účinky minimalizovány. Inhibitory těchto receptorů se nazývají sentany a jsou využívány v léčbě plicní hypertenze.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • SLÍVA, Jiří, et al. Farmakologie. 1.. vydání. Praha : Nakladatelství TRITON, 2010. 238 s. s. 53. ISBN 978-80-7387-424-7.