Enkefaliny

From WikiSkripta

Met-enkefalin

Enkefaliny patří mezi endogenní opioidní peptidy. Konkrétně se jedná o pentapeptidy, mají tedy kratší řetězec než například endorfiny. Vážou se na všechny druhy opioidních receptorů (δ, κ i μ) stejně jako například morfin.

Vznik[edit | edit source]

Jako všechny endogenní opioidní peptidy vznikají v nervové tkáni štěpením větších polypeptidů. Tyto prekurzory samy nemají žádný účinek. Prekurzor pro-enkefalin dává vznik oběma známým druhům enkefalinů – tj. met-enkefalin a leu-enkefalin.

Význam[edit | edit source]

Enkefaliny se uvolňují při fyzické zátěži. Výrazně se jejich koncentrace zvýší třeba při běhu na opravdu velké vzdálenosti. O tom, že vyšší uvolňování těchto látek snižuje práh bolesti, se však zatím pouze spekuluje. Vysoká koncentrace enkefalinů (a též opioidních receptorů) je mimo jiných částí nervové soustavy i v limbickém systému. Proto se vyskytují názory, že by endogenní opioidy mohly mít vliv na psychické rozpoložení a afektivní chování.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Martin WEHLING. Farmakologie a toxikologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2002. 694 s. ISBN 80-7169-976-4.
  • SUCHOPÁR, Josef a Štěpánka VALENTOVÁ, et al. Remedia compendium. 4. vydání. Praha : Panax, 2009. 1000 s. ISBN 978-80-902806-4-9.
  • LINHART, Igor. Toxikologie :  interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky. 1. vydání. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2012. 375 s. ISBN 978-80-7080-806-1.