Eroze (stomatologie)

Z WikiSkript

Eroze

Eroze je ztráta tvrdých zubních tkání zapříčiněná chemickými vlivy nebakteriálního původu. Kyseliny v prostředí dutiny ústní snižují pH, které vede k demineralizaci skloviny. Proti tomuto vlivu působí slina svou pufrační schopností. Erozi způsobuje kyseliny endogenního a exogenního původu.

  • Endogenní kyseliny - jejich zdrojem jsou žaludeční šťávy v případě zvracení, bulimie, gastroezofageálního refluxu či alkohol. V případě, že dochází k zvracení, jsou nejčastěji poškození palatinální plošky frontálních zubů.
  • Exogenní kyseliny - jejich zdrojem je potrava či pracovní prostředí. V pracovním prostředí např. kyselé páry při výrobě akumulátorů. V případě potravy zejména sycené nealkoholické nápoje, bonbóny, citrusové plody, ocet.

Slina navrací pH do fyziologických hodnot díky své pufrační schopnosti. U zdravého jedince trvá tento proces cca 10 minut. Se sníženou pufrační schopností sliny se setkáváme u jedinců trpících xerostomií

Dělení[upravit | editovat zdroj]

Zakladní dělení rozděluje eroze dle Ecclese:

  • Povrchové léze - eroze zasahuje pouze v rozsahu skloviny
  • Lokalizované léze - eroze zasahuje do dentinu. Obnažený dentin představuje méně než 1/3 léze.
  • Generalizované léze - eroze zasahuje do dentinu. Obnažený dentin představuje více než 1/3 léze.

Erozivní proces má fázi časnou a pozdní. Povrchové léze se objevuje v průběhu časné fáze a jedná se reverzibilní proces. Lokalizovaná a generalizovaná léze se objevuje v pozdní fázi a jedná se o ireverzibilní proces. Podle stupně progrese dělíme na aktivní a latentní erozi.

  • Aktivní (progredující) léze - Povrch eroze je drsný. Okraje eroze jsou nerovné a výbežky z okraje léze směřují do centra léze.
  • Intaktní (latentní) léze - Povrch eroze je hladký. Okraje eroze jsou navalité a hladké.

BEWE index[upravit | editovat zdroj]

BEWE(basic erosion wear examination)

Skore Hodnocení kriteria
0 Bez výskytu erozí
1 Iniciální ztráta povrchových struktur (lesk, perykymata)
2 Klinicky manifestativní defekty s poškozením méně než 50% povrchu zubu
3 Klinicky manifestativní defekty s poškozením méně než 50% povrchu zubu

Diferenciální diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Erozi můžeme snadno zaměnit za abrazi či atrici. Na rozdíl od těchto defektů mají erozivní defekty hladký a lesklý povrch. V případě atrice a abraze se objevují ostré okraje.

Mechanické a erozivní defekty se často kombinují, protože erozivní defekty mají nižší mechanickou odolnost, proto není vždy zcela možné tyto procesy od sebe oddělit. Z těchto důvodů se také nedoporučuje čištění zubů hned po jídle, kdy je pH v ústech snížené.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • MINČÍK, Jozef, et al. Kariologie. 1. vydání. Praha : Stomateam s.r.o, 2014. 255 s. ISBN 978-80-904377-2-2.