Esenciální kryoglobulinemie

From WikiSkripta

Heslo

Esenciální kryoglobulinémie je vzácným postižením cév malého kalibru.


Odkazy

Použitá literatura

  • KLENER, P, et al. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-430-X.