Fórum:Letní škola Wiki 2021/Zápis

Z WikiSkript

Čtvrtek 22. 7. 2021[upravit | editovat zdroj]

Vzdělávání[upravit | editovat zdroj]

 • Potřeba přiměřená míra stresu na studenty (vs. přístup západních univerzit, kde důraz na přijetí jedince, a ne tolik vzdělání?)
Stres je nutný v určité míře k vykročení z komfortní zóny - připraví lépe na reálný život, má motivační účinek (ale když je stresu moc, může to naopak demotivovat). Vlastnost práce se skupinou lidí: každý zvládá určitou míru stresu jinak. Toto ale může motivovat ke spolupráci méně a více stresovaných jedinců => silnější studenti pomáhají slabším - cenná zkušenost.
 • Chybí "evidence-based teaching", být odborníkem na něco neznamená, že o tom umím dobře učit.
Ze zkušenosti prof. Štípka jsou velcí odborníci zpočátku ne tak dobrými pedagogy. Ale když se pak věnují pedagogice, zlepší se i ve svém oboru.

Reusable learning objects[upravit | editovat zdroj]

 • Znovupoužitelné vzdělávací objekty = jednotlivé bloky informací (text, obrázek, video) požitelné ve výuce - syntéza informcí z různých míst.
 • Příklad "špatného" použití:
Příspěvky uživatele Andyra - "poslepování informací z různých oblastí WikiSkript" k vytvoření zkouškových otázek.
Vadí nám duplicita téhož textu - články je potřeba projít redakční kontrolou (členění, typografie, je to příliš zkratkovité atd.)
Není to vhodně koncipované jako článek, je to špatně čitelné. Na druhou stranu k opakovaní při studiu to studenti používají.
Motivace pro nás: Aby redakce se redaktoři více věnovali portálům zkouškových otázek
 • Optimální řešení: Zkouškovou otázku směřovat na konkrétní článek.

Příklad správného řešení zkouškové otázky: Typy iontových kanálů, jejich význam Příklad špatného řešení: Přehled mechanismů udržujících acidobazickou rovnováhu

 • Cíl WS není vytvořit encyklopedický text (jako Wikipedie), počítá se s určitým základním pochopením tématu ze školy. Nicméně i tak se chceme blížit učebnici.

Prioritní úkol do budoucna[upravit | editovat zdroj]

 • Umíme vložit článek, ale neumíme vložit odstavec!
To by bylo ale vhodné právě třeba pro použití v rámci zkouškových otázek.
Kom
 • Hlídač WikiSKript - Google Search porovnávající shodnost článků WS s jinými texty na internetu - k vyhledávání copyvia. Bylo by ke zvážení hledat takto automaticky hledání shodných textů v rámci WS. Probrat s Petrem, jak to jde.

3D-tisk I[upravit | editovat zdroj]

Demonstrace práce v Autodesk Fusion.

V programu vytvořený objekt uložím (do cloudu), a poté exportuji (na své PC). Před tiskem projdu ještě programem "slicerem" nejlépe od výrobce konkrétní tiskárny - ten převede 3D objekt na vrstvy, ve kterých to bude tisknout - opět převedení na další formát, který na flashce převedu do tiskárny. Např. slicer pro tiskárnu Průša.

Pátek 23. 7. 2021[upravit | editovat zdroj]

Wikimedia[upravit | editovat zdroj]

 • Lucie Schubert - manažerka vzdělávacích programů Wikimedia ČR
 • vedoucí projektu Studenti píší Wikipedii
 • Existuje i projekt Senioři píší Wikipedii
 • Uč s Wiki - určeno pro učitele
 • Je zde práce s nejednoznačností. U autorů učitelů nemusí jít vždy o informace z evidence based medicine", ale eminence based medicine.
 • Ve wikiprojektech se pracuje s kritickým myšlením, ověřováním zdrojů informací ("můžeme těmto informacím věřit?") - to bychom měli používat i v reálném životě => na Wiki se má začínat, nikoli končit.
 • Jak měřit dopad našeho projektu? Jsme vůbec schopni ho měřit? Pro WS použitelné asi množství návštěv. Metoda result chain. Hodnotit výsledky, výstupy a dopad (output, outcome, results).
 • Důležité je další vzdělávání "dovnitř". Např. naučit patroláře komunikovat s nováčky (co napíšou třeba špatný článek).
 • GLAM projekt - galleries, libraries and museums - řeší se šíření fotek/obrázků.
 • Spolek Wikipedie a vlastní wikipedisti nejsou tak provázaní, jako jsou wikiskripťáci. Ale komunita WS je menší (cca jádro 30-40 lidí)
 • STRUKTUROVANÁ EDITACE - Martin Urbanec a Vojtěch Veselý - pozvat na nějakou WS-akci.
Na to se asi zaměřit i na WS v rámci motivace nováčků.
 • Na Wikipedii možnost zažádat o přidělení mentora, možnost se přihlásit do Wiki-klubu (tj. sejít se např. v knihovně v místě, kde je člen redakce Wiki), nebo do wiki-poradny (video hovor).
 • Zpracování článku by ze začátku mělo probíhat na pískovišti uživatele.
 • Modul Váš mentor // Mentor má stránku se svými "menties".
 • Impaktový modul - mentor vidí, jaký dopad mají články jeho mentořenců
 • Domovská stránka uživatele - dle naklikaných zájmů navrhuje uživateli články k editaci z dané kategorie.
Nabízí i tabulku s rychlými odkazy na nápovědu (jak nahraju obrázek, jak upravím "to a ono").
 • Vtip dne: "Sedí spolu v letadle Čech, Polák a Švéd, a budou spolu tvořit pro Wikipedii."

Úkoly pro Petra[upravit | editovat zdroj]

 • Když někdo zedituje téma na WS, lze mu ukázat dosah příspěvků (kolik čtenářů pak zhlédlo jeho editaci)? Funguje to tak na Wikipedii. Je to součást projektu GROWTH
 • Když je někde duplicitní text a někdo ho opraví - nabídnout k úpravě totožný text na jiném místě (nástroj podobný Hlídači WikiSkript - Google Search porovnávající shodnost článků WS s jinými texty na internetu - k vyhledávání copyvia. Bylo by ke zvážení hledat takto automaticky hledání shodných textů v rámci WS.
 • Domovská stránka uživatele - inspirovat se Wikipedií a zda to jde u nás.

3D tisk II[upravit | editovat zdroj]

Interlinky[upravit | editovat zdroj]

 • Zjednodušený odkaz na článek v jiném wikiprojektu (nejčastěji Wikipedie, Commons)

Problematika volitelného předmětu[upravit | editovat zdroj]

Přistupují k nám lidé, kteří chtějí psát, ale nechtějí dělat redakční činnost. Pokud jde o užitečné články, tak je vhodné jim vytvořit prostředí.
Ale v rámci volitelného předmětu máme jisté nároky, aby si studenti zasloužili 3 kredity.

Sobota 24. 7. 2021[upravit | editovat zdroj]

3D tisk III[upravit | editovat zdroj]

 • Thingverse - možnost stažení hotových 3D objektů k tisku
 • Skládání vytištěných fonendoskopů

Meta-analýzy[upravit | editovat zdroj]

 • Evidence based medicine - pomocník pro prokázání nových efektivnějších postupů na úkor starých zavedených zvyků.
 • Metaanalýza - přehled se zhodnocením; Je tam riziko zkreslení; Je potřeba je dělat zaslepeně.
 • Systémový přehled = Review - přehled bez zhodnocení
 • Zdroje chyb ve vědeckých studiích
 • Risk of bias - web na ověření/úpravu rizika zkreslení výsledků výzkumu.
 • Pozor, často je "selekční bias" dáno již určitými inclusion a exclusion kritérií.

Mikroskop (Jirka Gurka)[upravit | editovat zdroj]

 • [mikroskop.wikiskripta.eu Mikroskop WikiSkripta]
 • Cíl: Histologický atlas na WS - interaktivní zoomovatelný s inteligentním načítáním fragmentů obrázku (jako online mapy)
 • Zdrojem preparáty od prof. Martínka z histol. ústavu 1. LF, další domluva by byla s doc. Kučerou - jeho uvidí dr. Vejražka v pondělí 14.6.
 • Jirka Gurka má skeny preparátů od histologů.
 • Příklady na Jirkově pískovišti: Uživatel:Gurka/Pískoviště
 • Bude potřeba tam dotahat všechny preparáry - pak tento atlas zpropagovat.
 • Bude potřeba dodělat odkazy na detaily preparátů? - dá se zařídit aktualizace serveru, je předtím potřeba vytvořit virtuální disk, na kterém se aktuální data zazálohují - zařídí Pepa Marťiňák
 • Možný druhý zdroj preparátů v Olomouci

Nové směry ve výuce medicíny[upravit | editovat zdroj]

 • Jak tvořit materiály pro výuku dle symptomů? Pohled z druhé strany.
 • Management prvních třiceti minut: Počítat s nejčastějšími chorobami
 • Profesionální komunikace - v rámci týmu (i se sestrou) / s pacientem či příbuzným. Jak správně pojmenovat nález, vyjádřit míru nejistoty, popsat dominující odchylky, referovat staršímu. (Umět filtrovat, co je důležité). Poučení pacienta / Psychohygiena sebe sama.
 • Co musí obecně umět lékař (anglicky)

Neděle 25. 7. 2021[upravit | editovat zdroj]

Oslovování nováčků: sociální sítě, diskusní stránky nedávných editorů WS, studentští ročníkoví zástupci.

Primárně je důležité je dostat na WW. Tím se výrazně zvýší jejich trvanlivost.

Úvodní workshop radši po WW než před ním. Zachovat Redakční trénink. Ten je mimořádně užitečný nejenom pro nové redaktory, ale i pro ty zkušenější.

D. Novotný - portál Polopatě Od WW36 nedošlo k velkým změnám. R. Pleskot dal k dispozici mnemotechnické pomůcky.

Protože se portál Plolopatě zabývá majoritně managementem prvních 30 minut atp., bylo by skvělé, kdyby David kontaktoval P. Štourače nebo dr. Harazim a informoval ji o této naší aktivitě, nabídl jí, že by se udělal vstup na konferenci Akutně.cz o Polopatě atp.

Z peněz za anglické překlady se dá pořídit elektronika pro práci na soc. sítích. - Je třeba pořešit s pí Augustinovou a zprocesovat.