Fórum:Letní škola wiki 2023/zápis

From WikiSkripta

Pondělí 17.7.2023[edit | edit source]

Mvejr představil filozofii WikiSkript a diskutovaly se různé způsoby náboru nováčků a dopad na jejich životnost. ShadyMedic zařídí promoakci na LF2.

Ondra Dubina zprovoznil Patofyziologický kvíz. Mezi studenty třetího ročníku má velký úspěch. Chyby ve vlastních otázkách se vyskytly cca 3. Je potřeba dojít za prof. Marunou a na tyto chyby ho upozornit, aby mohly být opraveny i v ostrých testech. Na opravách překlepů vzniklých při převodu materiálů se pracuje. Totéž jsme řešili i v Lovosicích viz zápis z WW38.

ShadyMedic umí CSS a ujme se konceptu opravy stylů v patfyz. kvízech – u delších odpovědí se rozsype umístění zaškrtávacího políčka. Mvejr mu udělil přístup na tw4.lf1.cuni.cz, kde si může dopad opravy vyzkoušet.

ShadyMedic a Kuba Vávra se zajímají o programování botů.

ShadyMedic s Ondrou D zapracovali na vizuálu patfyz portálu.

M.chaelka pracovala na opravovaní článkov s videami, ktoré mali nefunkčné video z dôvodu nesprávneho kódu pre mediaplayer. Taktiež pracovala na oprave vzorcov a vymazávaní duplicitných stránok v angličtine z WikiLectures.

Úterý 18.7.2023[edit | edit source]

KubiV otevřel diskusi o možnosti pracovat s 3D obrazy (virtuální realitou). Případně s možností dělat k nim (3D) popisky. Otázka je, jak to technologicky vyřešit.

SWOT ANALÝZA[edit | edit source]

  • Silné stránky: Rozsah, rychlost, pozice ve vyhledávači, aktualizovatelnost, osvědčený koncept, přijímaný koncept, jednoduché uživatelské prostředí, jednodušší nástroj pro tvorbu obsahu, kontrolovaná, zdrojovaná, má to smysl, komunita, vytvoření sociální vazby, menší obavy přispívat do WS než jinam, přesah k PGS, reputace, prestiž, nekomerčnost, redaktor si sám organizuje čas
  • Slabé stránky: Neumíme si říct o finance, nedostatečná kontrola odborníky, nevyrovnaná kvalita, nedostatečná optimalizace webu, některé materiály/nástroje ve WS nejsou známé, nedostatečná informovanost cílové skupiny, nedaří se zapojit lidi mimo Prahu, chybná komunikace VP, bariéra pro nováčky – není jasné, co dělá redaktor, je obtížné si najít svou práci, nedokážeme nalákat na akce, hodně akcí je příliš vážných, název WS neinformuje o oborovém zaměření, dvojjazyčnost
  • Příležitosti: lépe komunikovat, co dělá redakce, pomoci nováčkům najít si práci, neformální/nepracovní akce, krátké videotutoriály, sdílet semináře/akce WS, informace o přijímání na medicínu, průvodce prváka, oslovovat odborníky, lépe popsat VP WS
  • Hrozby: ztráta reputace, vstup komerce/reklamy, generační obměna, ztráta financí, ztráta lídrů, ztráta technického zabezpečení, technologická zastaralost, morální zastaralost, demotivace lidí, tematická vyčerpanost

Další aktivity[edit | edit source]

Redesign kvízů byl otestován na tw4.lf1.cuni.cz a byl odeslán e-mail žádající o dodatečnou kontrolu Josefu Martiňákovi. Přišla odpověď, že to nevypadá, že by nový stylesheet (MediaWiki:Quiz.css) měl něco rozbít, ale že je potřeba jej otestovat i na tw5.lf1.cuni.cz, jelikož tw4 je zastaralá verze, kterou jsme zapomněli vypnout. Po úspěšném otestování i na tw5 byl stylesheet nasazen na ostrou verzi Wikiskript. Dále Ondra D zaktualizoval design portálu procvičování patofyziologie a spolu s dalšími kontrolovali a opravovali pravopisné chyby a překliky ve všech otázkách z kvízu.

Středa 19.7.2023[edit | edit source]

Téma umělé inteligence[edit | edit source]

Jan Zeman a CeSt – AI, strojové učení, Teachable Machine, LLM, Generativní AI, ... Prompt engineering – schopnost zadat příkaz AI tak, aby výsledek odpovídal úmyslu. K tomuto účelu se dá použít i Chat GPT.

Studenti prezentovali svůj pohled na témata
  • Jaké byly vaše první zkušenosti s používáním AI v každodenním (studijním) životě?
  • Který z AI nástrojů, s nimiž jste se setkali Vám přijde nejzajímavější / nejšikovnější?
  • Co vás z IT zaujalo z věcí o kterých jste zatím jen slyšeli?
  • Jaká vidíte rizika používání AI?
  • Jaká jsou vaše dlouhodobá očekávání - je to spíš hrozba, nebo příležitost?

Mezi posloucháním seminářů se podařilo ShadyMedic ve spolupráci s Mvejr naprogramovat a spustit robota ShadyMedicBot, což vedlo k automatickému přidání šablonové navigace pod všechny kvízy z patofyziologie.

Optimalizace ukládání souborů[edit | edit source]

Proběhla diskuze o ztrátě soukromého účtu na Google, kde byly sdíleny soubory WikiSKript. Dále se diskutovalo využívání nástrojů Google pro sdílení fotografií z wiki akcí a ukládání soborů vůbec. U neplacených účtů Google prodává osobní údaje návštěvníků, což je v komunitě zabývající se otevřenými projekty nežádoucí. Na druhou stranu stávající systém sdílebných alb na Google umožňuje cílené sdílení fotografií z konkrétních akcí s lidmi, kteří tam byli.

ShadyMedic navrhl vyzkoušet sdílený úložný prostor na Cesnetu. CeSt slíbil prověřit situaci a pokud bude příznivá, mohlo by se ukládání na Cesnetu na příští Wiki akci vyzkoušet.

Problémy s připojením k síti[edit | edit source]

Výcvikové středisko UK v Dobronicích je připojeno k síti Eduroam prostřednictvím mobilního operátora Vodafone. Při soutěžení mobilního operátora pro UK (2016) bylo přislíbeno vyřešení pokrytí v lokalitě výcvikového střediska. V praxi došlo pouze k domluvě VCodafone s O2 o využívání jejich infrastruktury, která je však pro potřeby střediska plus všech subjektů v dosahu vysílače zcela nedostatečná.

Alternativně byla zkoumána možnost využít optického připojení, které má v nedaleké lokalitě Vysoká škola ekonomická. Podrobnosti - viz komunikace s ing. Františkem Potužníkem. Doporučený postup: Obrátit se s podnětem na Správu budov a zařízení UK (ředitel: ing. Antonín Rezek).

Situace se meziročně výrazně zhoršila. Za probléme stojí zřejmě rostoucí počet uživatelů dat od mobilních operátorů v lokalitě a současně zvyšující se nároky aplikací na datové připojení.

Čtvrtek 20.7.2023[edit | edit source]

Po náročném výletovém dni následoval večerní redakční trénink. ShadyMedic ve spolupráci s Mvejr zrušil šablonu Ozdrojovat a na stránkách, kde byla používána byly místo ní doplněny šablony Doplňte zdroj. Dále bylo rozhodnuto o přesunu šablony Upravit do diskuse stránek, na kterých je nyní umístěna. Dále byly do dokumentace přidány odkazy na návod pro tvorbu šablon (z české wikipedie) a zadávání podmínek pro automatickou kategorizaci šablonami (nový článek).

Pátek 21.7.2023[edit | edit source]

Po obědě došlo k přesunu celého osazenstva letní školy do cukrárny v Bechyni, kde proběhla videokonference s Pavlem Bednaříkem ze spolku WikiMedia Česká republika na téma pokroků a akcí pořádaných touto organizací a porovnání s našimi akcemi. Později odpoledne byly diskutováno o obnovení publikování videí na YouTube kanále Wikiskript, ShadyMedic navrhl vygenerování a publikování animace přispívání do WikiSkript pomocí programu Gource, podobně jako na tomto videu: https://youtu.be/uctrGHXdnWw

Sobota 22.7.2023[edit | edit source]

Změněné stránky za akademický rok 2022/23 ve WikiSkriptech (vlevo) a WikiLectures (vpravo). Seskupení stránek (teček) reprezentuje jejich rozdělení do jmenných prostorů.

ShadyMedic strávil velkou část odpoledne scrapováním dat o všech editacích z API WikiSkript a následným zpracováním do formátu použitelným pro vygenerování animace vývoje pomocí programu Gource. Večer jsme tyto animace sledovali a porovnávali rozvoj WikiSkript a WikiLectures. Vizualizace změněných stránek za akademický rok 2022/23 je patrná na obrázku.