Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2012-13

Z WikiSkript

Témata seminárních prací z biofyziky pro akademický rok 2012-13[upravit | editovat zdroj]

Zadání[upravit | editovat zdroj]

Ze všech zkouškových otázek je letos vybráno 10 otázek ke zpracování studenty v rámci obligátního cvičení z biofyziky, tzn. že každý kruh bude zpracovávat jednu otázku. (Jedná se o témata, která na Wikiskriptech dosud chybí anebo jsou zpracována nedostatečně.) Každá taková otázka se skládá z řady podotázek, na které je z příslušné stránky odkazováno (viz příklad toho jak je strukturovaná otázka Elektrické biosignály). Každý student (případně dvojice studentů) z daného kruhu vezme na zodpovědnost vypracování jedné takové podotázky; to ale neznamená, že by nemohl (v rozumné míře) svými editacemi přispívat ke zdárnému výsledku práce celého svého kruhu. Jedná se tudíž o kolektivní práci každého z kruhů, jejíž celkový výsledek bude nakonec hodnocen padagogy i ostatními uživateli wikiskript a tři vítězné kruhy budou oceněny. Nicméně podíl každého jednotlivého studenta bude registrován v historii jeho editací a jeho dostatečné zapojení do společné práce je nutnou (nikoli dostačující) podmínkou k získání zápočtu.

Pozvánka[upravit | editovat zdroj]

na týden studentských konferencí 7. – 11. ledna 2013 , kde budou naši studenti prezentovat výsledky své práce na Wikiskriptech. Jedná se o výuku v posledním týdnu zimního semestru 2012-13 v praktikárně biofyziky na Plzeňské ulici, místnost C4:

Kruh
(odkaz na podrobnosti
a seznam studentů )
Učitel 
 
Téma
(odkaz na vypracovávané téma)
/Kruh 1 (pátek 8:00) Heřman Biomechanika tkání
/Kruh 2 (pátek 8:00) Heřman Ultrazvuk a jeho využití v medicíně
/Kruh 3 (čtvrtek 8:00) Tomsa Světelná mikroskopie
/Kruh 4 (čtvrtek 8:00) Tomsa Fotometrie; Oko z pohledu biofyziky
/Kruh 5 (čtvrtek 10:00) Tomsa Elektromagnetické ionizující záření
/Kruh 6 (čtvrtek 10:00) Tomsa Rtg záření v medicíně
/Kruh 7 (pondělí 15:00) Heřman Účinky elektrického proudu a elektromagnetických polí na organismus
/Kruh 8 (pondělí 15:00) Heřman Účinky teploty na organismus
/Kruh 9 (středa 10:00) Heřman Biosignály (obecně)
/Kruh 10 (středa 10:00) Heřman Elektrické biosignály


Vyhodnocení[upravit | editovat zdroj]

Vyhodnoceny budou všechny vzniklé či upravované stránky, tj. jak jednotlivé podotázky (za jejichž vypracování nesou zodpovědnost jednotliví studenti či dvojice studentů – jedna z podmínek zápočtu), tak i celkové zpracování otázky, za které budou tři nejlepší kruhy oceněny.