Fokální infekce

Z WikiSkript

Heslo

Lokalizovaná infekce nevelkého rozsahu soustředěná do ložiska (fokusu). Je potenciálním zdrojem onemocnění celého organismu, nejčastěji při jeho oslabení (operační výkon, chemoterapie,…).

Aktivní vyhledávání a eliminace fokální infekce jsou nutné před zahájením onkologické léčby (radioterapie, chemoterapie), před většími chirurgickými výkony (kardiochirurgie), apod.

Mezi nejčastější fokální infekce patří:

  • Odontogenní fokální infekce – zdrojem mohou být periapikální granulomy, cysty, všechny zuby bez vitální dřeně, záněty zubní dřeně (pulpitidy), ponechané kořeny, …
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Fokální infekce odontogenního původu.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 8. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1144 s. ISBN 978-80-7345-166-0.