Fotodermatóza

From WikiSkripta

(Redirected from Fotodermatózy)

Fotodermatózy patří mezi onemocnění, která jsou spojena s patologickou citlivostí kůže ke slunečnímu záření, zejména jeho ultrafialové části. Kožní projevy způsobuje zejména ultrafialové záření pásma A a pásma B, takzvané UVA a UVB záření.

Záření UVB

 • způsobuje erytém a pigmentaci;
 • příčina poškození DNA keratinocytů - kancerogeneze;
 • stimuluje syntézu vitamínu D.

Záření UVA

 • způsobuje pigmentaci a prochází hlouběji do koria než UVB.

Změny na kůži vyvolané sluncem

Akutní změny

Dermatitis solaris

Dermatitis solaris

Fyziologická reakce kůže po vystavení erytematoogenní dávce UVB záření. Vznik je ovlivněn klimatickými podmínkami a vnímavostí podle fototypu kůže. Diagnóza je stanovena na základě klinického obrazu.

Etiologie a patogeneze

Přímé poškození keratinocytů UVB zářením s uvolněním cytokinů a prostaglandinů.

Klinický obraz

Několik hodin po expozici záření vzniká na nechráněných místech ostře ohraničený erytémpuchýře, které jsou doprovázené intenzivním pálením až Symptom ikona.svg bolestí. Projevy dosahují svého maxima do 24 hodin a hojí se lamelózní deskvamací kůže.

Terapie

V akutní fázi studené obklady, případně lokálně kortikosteroidy – krém, lotio.

Hojení

Ad integrum po několika dnech.

Chronické změny

Chronická kumulace dávky slunečního záření může způsobit změny zejména na tváři, krku nebo hřbetech rukou. Jedná se o vznik drsné kůže s odlupováním, skvrnitými hnědými pigmentacemi s angiektáziemi.

Lentigo solaris

Jedná se o dobře ohraničenou oblast ztmavnuté kůže, která může být okrouhlého, oválného nebo i nepravidelného tvaru. Lentigo solaris vzniká jako reakce na dlouhodobou expozici ultrafialovému záření, které způsobí lokální proliferaci melanocytů a nahromadění melaninu v keratinocytech.

Solární elastóza

V místech, která jsou nejvíce exponovaná slunečnímu záření, dochází ke vzniku nažloutlé a hrubé kůže s otevřenými póry, takzvaný vzhled pomerančové kůry. Otevřené póry jsou podmíněné bazofilní degenerací vaziva v koriu.

Morbus Favre-Racouchot

Cutis rhomboidea

Tvorba hlubokých rýh zmohutnělého kožního reliéfu šíje způsobená bazofilní degenerací vaziva koria.

Nodulární elastóza

Taktéž nazývaná morbus Favre-Racouchot, můžeme jí pozorovat na tváři starších mužů, kde se změny manifestují jako noduly, cysty a komedony.

Primární fotodermatózy

Fotodermatóza se známým fotosenzibilizátorem

Jsou podmíněny patologickou hyperergickou reakcí na fotosenzibilizující látky, které mohou být exogenního (kontakt, jídlo, léky, atd.,) nebo endogenního (metabolické a genetické poruchy) původu. Mezi fotodermatózy se známým fotosenzibilizátorem řadíme onemocnění:

 • fototoxická dermatitida;
 • berloque dermatitis;
 • dermatitis striata pratensis;
 • fotoalergická dermatitida;
 • kožní porfyrie.

Idiopatická primární fotodermatóza

Není známá vyvolávající látka např. polymorfní solární dermatóza. Mezi idiopatické primární fotodermatózy řadíme onemocnění:

 • polymorfní světelná dermatóza;
 • chronická aktinická dermatitida;
 • solární urtikárie;
 • hydroa vacciniforme;
 • aktinické prurigo.

Fotodynamické reakce - reakce vyvolané látkami působícími prosté zvýšení citlivosti kůže na záření.

Fotoalergické reakce - uplatňují se imunologické mechanismy a vyvolávající látky jsou označované jako fotoalergeny.

Sekundární fotodermatózy

UV záření vede ke zhoršení základního onemocnění např. systémový lupus erythematodes anebo xeroderma pigmentosum, u které je fotosenzitivita přítomná již po narození.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

ŠTORK, Jiří. Dermatovenerologie. 2. vyd. Praha: Galén, c2013. ISBN 978-80-7262-898-8.