Frontální chůze

From WikiSkripta

Heslo

Tento typ chůze je o široké bazi, drobných krůčcích. Pacienti mají potíže i s otáčením (otočí se pomocí řady drobných krůčků). Vzhledem chůze připomíná lakunérskou chůzi.[1] Přítomna je rovněž bazofóbie (strach z pádu) a určitý pocit závrativosti. Frontální typ chůze je typický pro normotenzní hydrocefalus, kde představuje jeden ze 3 stěžejních příznaků (porucha chůze, demence, inkontinence). Porucha chůze se obvykle vyvine dříve než demence. Vyvíjí se vždy postupně, nikdy nevzniká akutně z plného zdraví (z normální chůze). V případě normotenzního hydrocefalu lze velmi snadno navodit ústup potíží (jednorázovým odstraněním 50 ml liquoru lumbální punkcí nebo 5-ti denní lumbální drenáží dojde k rychlé úpravě příznaků). Léčba normotenzního hydrocefalu spočívá v zavedení ventrikuloperitoneálního shuntu.

Odkazy

Související články

Reference

  1. NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. Neurologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. s. 92. ISBN 80-7262-160-2.