Gastrická tonometrie

Z WikiSkript

Principem metody je regionální měření parciálního tlaku CO2 (PtCO2) sliznice žaludku. Pomocí této metody můžeme velmi brzy detekovat poruchy perfúze splanchnické oblasti, která se projeví velmi časným vzestupem slizničního PtCO2.

Tento vzestup vysvětlujeme dvěma způsoby :

  • Při ischémii dochází k přechodu na anaerobní metabolismus. Vzniká tkáňová metabolická acidóza se vzrůstem produkce CO2 jako výsledku pufrovací reakce bikarbonátu.
  • Při hypovolemii může být ještě zachován aerobní metabolismus, ale dochází k poruše eliminace CO2 vlivem sníženého průtoku krve splanchnikem.

Tato metoda má zřejmě velkou budoucnost, protože s velkým předstihem monitoruje hemodynamické poruchy u všech typů šokových stavů a je minimálně invazivní.

Provedení:

  • Provádí se tak, že do žaludku se zavádí speciální katetr s balonkem. Ten leží na sliznici žaludku a po 10 minutách se vyrovná difúzí přes polopropustnou membránu balonku koncentrace CO2 v balonku a v buňkách žaludeční sliznice.
  • Poté se změří hodnota CO2 v balonku, což je hodnota PtCO2.
  • Dále se pomocí hodnot etCO2 a arteriálního pH vypočítá regionální pH.
  • Podle těchto hodnot se vede další terapie, jež má za cíl zlepšit perfuzi tkání v šokovém stavu. Jde o další metodu, která vedle hodnot diurézy monitoruje kvalitu orgánové perfuze.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Kardiopulmonální monitoring

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • HAVRÁNEK, Jiří: Kardiopulmonální monitoring