Glukoneogeneze

Z WikiSkript

(přesměrováno z Glukoneogenese)

Glukoneogenéza je proces novotvorby glukózy z necukrových substrátov, napr. aminokyselín, glycerolu či laktátu.[1]. Musí ísť o troj a viacuhlíkové molekuly (PDH reakcia je nevratná!).[2] Hlavným významom pre organizmus je udržať hladinu glykémie v norme (glukóza je nevyhnutná pre mozog a erytrocyty) počas hladovania, keď sú už zásoby glykogénu vyčerpané. Reakcie glukoneogenézy sú väčšinou tie isté reakcie glykolýzy, akurát v opačnom poradí. Nevratné reakcie glykolýzy (pyruvátkinázová, 6-Fosfofrukto-1-kinázová a glukokinázová) sa obchádzajú inou cestou. Glukoneogenéza prebieha len v pečeni, obličkách a enterocytoch.


Prekonanie nevratných reakcií glykolýzy[upravit | editovat zdroj]

Pyruvátkarboxyláza a Fosfoenolpyruvátkarboxykináza[upravit | editovat zdroj]

Glukoneogeneze

Tieto dva enzýmy (skratkou PK a PEPKK) vo výsledku zabezpečia premenu pyruvátu na fosfoenolpyruvát. V prvom kroku pracuje PK – na pyruvát sa naviaže molekula oxidu uhličitého (za spotreby ATP) a vzniká oxalacetát (anaplerotická reakcia – oxalacetát je súčasťou citrátového cyklu). Celý dej prebieha v matrix mitochondrie. Druhý krok – reakcia PEPKK – dekarboxylácia oxalacetátu za súčasného naviazania fosfátu. Ten pochádza z GTP. Táto reakcia môže prebiehať jednak v matrix mitochondrie, jednak v cytozole. Oxalacetát môže byť z mitochondrie vynesený pomocou malátaspartátového člnku, fosfoenolpyruvát má vlastný prenášač.

Glukóza-6-fosfatáza[upravit | editovat zdroj]

Glukóza-6-fosfatáza premieňa Glc-6-P na glukózu a fosfát (ATP sa netvorí!). Nejedná sa teda o spätnú reakciu (pozrite na prvú reakciu glykolýzy). Okrem toho celý proces prebieha v endoplazmatickom retikule (oddelenie od glykolýzy, ktorá prebieha v cytozole), a to len v pečeni, obličkách a enterocytoch tenkého čreva. Ostatné orgány v tele teda nie sú schopné glukózu týmto spôsobom tvoriť.

Substráty[upravit | editovat zdroj]

 • Laktát
 • Aminokyseliny – jen glukogénné a gluko- aj ketogénné AMK
 • Glycerol
 • Propionyl-CoA

Poznámky z farmakológie[upravit | editovat zdroj]

Semecarpus anacardium
Divoplod ledvinovníkový (Semecarpus anacardium), pôvodom z Indie, ovplyvňuje účinnosť niektorých enzýmov a vedie tým k zlepšeniu priebehu diabetu (z výskumu na potkanoch s indukovaným diabetom).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. ŠVÍGLEROVÁ, Jitka. Glukoneogeneze [online]. Poslední revize 18.2.2009, [cit. 2010-12-25]. <https://web.archive.org/web/20160416225129/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/Glukoneogeneze>.
 2. DUŠKA, František. Biochemie v souvislostech, 1.díl – základy energetického metabolizmu. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1116-3.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lekárskej chemie a biochemie. 2010. vydání. Praha : Galen, 2010. 0 s. ISBN 978-80-7262-702-8.
 • DUŠKA, František. Biochemie v souvislostech, 1.díl – základy energetického metabolizmu. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1116-3.
 • MURRAY, Robert K.. Harperova biochemie. 2. vydání. Jinočany : H&H, 1998. ISBN 80-7319-013-3.
 • EZAKI, Junji, Naomi MATSUMOTO a Mitsue TAKEDA-EZAKI, et al. Liver autophagy contributes to the maintenance of blood glucose and amino acid levels. Autophagy [online]. 2011, vol. 7, no. 7, s. -, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21471734>. ISSN 1554-8627 (print), 1554-8635. 
 • ASEERVATHAM, Jaya, Shanthi PALANIVELU a Sachdanandam PANCHANADHAM. Semecarpus anacardium (Bhallataka) Alters the Glucose Metabolism and Energy Production in Diabetic Rats. Evid Based Complement Alternat Med [online]. 2011, vol. 2011, s. -, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2949585/?tool=pubmed>. ISSN 1741-427X (print), 1741-4288.