HIPEC

Z WikiSkript

HIPEC nebo IPHC (Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy/Intraperitoneal Hyperthermic Chemoperfusion) je metoda která představuje možnost léčby pacientů s diagnostikovanou pokročilou peritoneální karcinomatózou. Je to druh hypertermické léčby. Tato metoda se kombinuje s cytoredukční chirurgií (CRS) se záměrem odstranění co největšího množství nádorové hmoty. Tyto zákroky mohou prodloužit život pacientů s touto nemocí a zvyšují pravděpodobnost jejich uzdravení.

Postup[upravit | editovat zdroj]

HIPEC se dá rozdělit do 3 fází:

  1. Chirurg otevře pacienta a zhodnotí peritoneální rakovinu.
  2. Debulking (cytoredukce) – viditelné části tumoru jsou vyjmuty. Mikroskopické části tumoru, jeho buňky, však mohou přetrvat.
  3. Chemoterapie – Při systémové chemoterapii jsou cytostatika dodávána přímo do krevního oběhu. U HIPEC chemoterapie je vymezenou oblastí peritoneální dutina. Díky tomu je daleko větší část cytostatika využita pro své účely a nenásleduje tolik vedlejších účinků jako u systémové chemoterapie.

Průběh HIPEC[upravit | editovat zdroj]

Do břišní dutiny se zavedou teplotní čidla a lavážní drény (laváž= proplachování s léčebným či diagnostickým účinkem). Břišní dutina je poté dočasně uzavřena a naplněna 3-4 litry fyziologického roztoku zahřívaného na 42°C. Při dosažení cirkulace ohřátého roztoku je do něj přidáno cytostatikum. Takto je břišní dutina proplachována po dobu asi 90 minut (často i déle). V průběhu se zvenku může jemně potřást břichem, aby došlo k lepšímu promíchání roztoku a cytostatikum se dostalo na všechna místa. Na konci se roztok vypustí. Břišní dutina se znovu otevře, kvůli odstranění čidel a drénů, a poté je uzavřena.

Malá část cytostatika se dostává do oběhového systému, ale toto množství je oproti systémové chemoterapii mnohem menší a nezpůsobí takové vedlejší účinky. Mezi nejpoužívanější cytostatika patří: mitomycin-C, oxaliplatin a cisplatin.

Vhodný pacient[upravit | editovat zdroj]

Je nutné posoudit, zda je metoda CRS a HIPEC pro daného pacienta vhodná a smysluplná. Vybírají se jen ti pacienti, pro které bude tento zákrok prospěšný. Mezi důležité faktory patří:

  • Typ nádoru
  • Stav nemocného (přidružené nemoci apod.)
  • Zda se nádory dají chirurgicky vyjmout z břišní dutiny (problém nastává například u mnohočetných nádorů)
  • Metastázy na vzdálenějších částech těla (plíce, mozek…)

Nejčastější nemoci léčené metodou HIPEC[upravit | editovat zdroj]

Mezi nemoci u kterých se využívá metody HIPEC se řadí například rakovina appendixu, kolorektální karcinom, rakovina vaječníku. Dále také desmoplastický nádor z malých kulatých buněk (DSRCT) nebo rakovina žaludku.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • JOSEF, Vodička,. Speciální chirurgie. - vydání. Karolinum Press, 2014. 318 s. ISBN 9788024625126.
  • DERACO, Marcello. Cytoreductive Surgery and Perioperative Chemotherapy for Peritoneal Surface Malignancy. 2. vydání. Cine-Med Publishing, 2012. ISBN 978-1-941805-03-9.