Hamburgerův efekt

Z WikiSkript

(přesměrováno z Hamburgerův shift)


Heslo
Hamburgerův efekt

Většina CO2 vznikajícího ve tkáních je transportována do plic ve formě HCO3-. Bikarbonátový aniont vzniká zejména v erytrocytech (v omezené míře i v plazmě), kde z CO2 a H2O vzniká kyselina uhličitá H2CO3, která disociuje na bikarbonátový aniont HCO3 a vodíkový kation H+. Většina volných vodíkových kationů reaguje s redukovaným hemoglobinem, zatímco bikarbonátové anionty jsou přesouvány z červené krvinky do plazmy výměnou za chloridové aniony. Tato výměna se označuje jako chloridový posun (chloride shift). Vstup chloridových aniontů do erytrocytů je doprovázen přesunem vody, což vede k mírnému zvětšení objemu erytrocytů ve venózní krvi. Z toho důvodu je hematokrit venózní krve mírně vyšší než hematokrit krve arteriální.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2003. 771 s. ISBN 80-247-0512-5.