Interkalární disk

Z WikiSkript

Interkalární disky nacházíme na rozhraní mezi jednotlivými buňkami srdečního svalu, kde plní funkci propojovacích komplexů. Na mikroskopickém náhledu je lze pozorovat jako tmavé struktury nabývajících podoby přímých linií nebo schodů. U schodovitého typu lze rozlišit část transverzální, která jde v pravých úhlech s řetězcem a část laterální, jdoucí podél myofibril.


Interkalar disk.jpg
Srdeční svalovina.jpg

Ve struktuře disků se objevují 3 druhy buněčných spojení:

  • Fascia adhaerens
    • Nalézáme v transverzální části disku. Ukotvuje aktinová filamenta sousedních sarkomer.
  • Desmozom
    • Zajišťuje pevnost v tahu a brání roztržení myokardu během kontrakce.
  • Gap junction (nexus)
    • Nachází se na boční straně buňky a dovoluje snadný přechod iontů mezi buňkami. Díky této provázanosti se buňky srdeční svaloviny spojují do syncytia a kontrakční vlna může probíhat souvisle ve vlnách.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • JUNQUEIRA, Carlos L, et al. Základy histologie. 1. vydání. H & H, 2002. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.