Intoxikace antidepresivy

From WikiSkripta

Antidepresiva[edit | edit source]

  • Časté intoxikace, jde o látky inhibující reuptake katecholaminů a serotoninu v synapsi, výrazné anticholinergní účinky,
  • zástupci TCA (tricyklická antidepresiva) – imipramin (Melipramin®), amitryptilin, dosulepin (Prothiaden®),
    • mají kardiotoxické projevy – již při 10ti násobku terapeutické dávky!

Klinický obraz[edit | edit source]

Terapie[edit | edit source]

  • Antidotum není,
  • základ léčby – vysoké dávky aktivního uhlí, péče o vitální funkce, symptomatická terapie.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 24.02.2010]. <http://jirben.wz.cz>.

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 207 s. ISBN 80-246-1183-X.