Itovy buňky

From WikiSkripta

Heslo
Schématické znázornění stavby jaterního lobulu. Itovy buňky jsou značeny jako "stellate cell".

Itovy buňky (stelátní buňky) buňky mesenchymálního původu uložené v perisinusoidálním prostoru jaterních lalůčků. Jejich cytoplasma obsahuje velké lipidové kapénky sloužící k uchovávání vitaminu A. Za určitých patologických okolností, např. po úrazu, poškození alkoholem či při infekci, se mohou Itovy buňky diferencovat v buňky podobající se myofibroblastům a syntetizovat nadměrné množství extracelulární matrix, především kolagenu I a III. Tím způsobují fibrotizaci jater. Itovy buňky se významně podílejí i na regeneraci jater.


Odkazy

Související články

Játra jako histologický preparát:

Použitá literatura

  • LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. 576 s. ISBN 978-80-247-3729-4.
  • MESCHER, Anthony L a Luiz Carlos Uchôa JUNQUEIRA. Junqueira's Basic Histology. 12. vydání. United States : McGraw-Hill Education - Europe, 2009. 480 s. ISBN 9780071630207.
  • VÁLEK, Vlastimil a Zdeněk KALA, et al. Maligní ložiskové procesy jater :  diagnostika a léčba včetně minimálně invazivních metod. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-0961-9.