Kardie (histologický preparát)

From WikiSkripta

Kardie žaludku představuje tenký svalový proužek, který znázorňuje přechod mezi jícnem a žaludkem a jejich sliznicí. Tvoří ho 4 základní vrstvy, kterými je charakteristická obecně stavba trávicí trubice.

Tunica mucosa[edit | edit source]

Nákres kardie

Epitel[edit | edit source]

 • přechod vrstevnatého dlaždicovitého epitelu jícnu v jednovrstevný cylindrický hlenotvorný - gastroesofagická junkce

Lamina propria mucosae[edit | edit source]

 • řídké kolagenní vazivo, cévy, lymfatické infiltrace
 • glandulae cardiacae – rozvětvené tubulózní mucinózní žlázky, jejichž koncové části se mohou stáčet a mají prostorné lumen
- jejich sekreční elementy produkují hlen a lysozym
- dají se najít výjimky, které vylučují HCl
- stavebně podobné jícnovým kardiálním žlázkám
 • žaludeční žlázky ústí do širokých a mělkých jamek (foveolae gastricae), které dosahují přibližně do 1/4 výšky sliznice

Lamina muscularis mucosae[edit | edit source]

 • snopce hladkých svalových buněk
 • obvykle vnitřní cirkulární a vnější longitudinální vrstva

Tunica submucosa[edit | edit source]

 • řídké kolagenní vazivo

Tunica muscularis[edit | edit source]

 • 2 vrstvy svaloviny
- vnitřní vrstva - cirkulární
- vnější vrstva - longitudinální

Tunica serosa[edit | edit source]

 • řídké kolagenní vazivo
 • na povrchu mezotel – jednovrstevný plochý epitel

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • MARTÍNEK, Jindřich a Zdeněk VACEK. Histologický atlas. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 134 s. ISBN 978-80-247-2393-8.
 • LÜLLMANN-RAUCH, Renate a Zdeněk VACEK. Histologie. 1. české vyd. Překlad Radomír Čihák. Praha: Grada, 2012, xx, 556 s. ISBN 978-80-247-3729-4.
 • Prezentace ze stránek Histologického ústavu 1. lékařské fakulty.
 • JUNQUEIRA, L., Robert KELLEY a José CARNEIRO. Základy histologie. - vydání. H+H, 1997. 502 s. ISBN 9788085787375.