Koenzym A

Z WikiSkript

Koenzym A, označovaný v literatuře jako HSCoA nebo jen CoA, patří mezi enzymy přenášející skupiny.

Acetyl−CoA

Jeho schopnosti přenášet skupiny využívají synthetasy, které takto za hydrolytického štěpení ATP s pomocí koenzymu A vytvářejí aktivované acyly, tedy acyl−CoA, z nichž nejznámější je acetyl−CoA. Tyto acyl−CoA obsahují thioesterové vazbě, ve které se na -SH skupinu koenzymu A váže zbytek karboxylové skupiny. Důležité u acyl−CoA je, že na jejich β−uhlíku (tj. C2 acylu) probíhá díky aktivaci vodíků mnoho významných reakcí. Nejznámějšími jsou dehydratace u β-oxidace mastných kyselin nebo kondenzace při reakci acetyl−CoA s oxalacetátem v Krebsově cyklu.

Struktura molekuly koenzymu A[upravit | editovat zdroj]

Vitamínovým prekurzorem pro koenzym A je kyselina pantothenová (vitamin B5), tvořená kyselinou pantoovou a β-alaninem. Dalšími stavebními součástmi koenzymu A je biogenní amin cysteamin a adenosin-3'-fosfát-5'-difosfát.

1: adenosin-3'-fosfát
2: difosfát
3: kyselina pantoová
4: β-alanin
5: cysteamin
1+2: adenosin-3'-monofosfát-5'-difosfát
3+4: kyselina pantothenová
3+4+5: pantethein


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. vydání. Praha : Galén, 2010. 540 s. ISBN 978-80-7262-702-8.